Mācību cikla “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos” 3. modulis

Kopš 2016.gada Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra kopā ar citām Eiropas valstīm programmas „Erasmus+” nacionālajām aģentūrām un citiem partneriem īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, kas paredz dažādas aktivitātes valsts un starptautiskā mērogā, lai stiprinātu darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās.

Lai veicinātu jauniešu no attālākiem un lauku reģioniem iesaisti aktivitātēs un attīstītu pašvaldību darba ar jaunatni ilgtermiņa stratēģisko plānošanu, no 2021.gada 30.maija līdz 2021.gada 21.septembrim notiks mācību cikls “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos”. Tā ietvaros pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītajiem būs iespēja gūt zināšanas un pieredzi darba ar jaunatni stratēģiskajā plānošanā, jauniešiem pielāgotu un interesējošu aktivitāšu un pakalpojumu ieviešanā, kā arī attīstīt kompetences finansējuma piesaistē jaunu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai. Mācību cikls tiek organizēts ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.

Kopumā mācību cikla ietvaros ir plānotas četras 3 dienu klātienes* mācības Latvijas reģionos:

  • Pirmais mācību modulis: 30.05.2022. – 01.06.2022. mācības Kurzemes reģionā (Kuldīgā);
  • Otrais mācību modulis: 12.07.2022.-14.07.2022. mācības Zemgalē;
  • Trešais mācību modulis: 24.08.2022.-26.08.2022. mācības Latgalē;
  • Ceturtais mācību modulis: 19.09.2022.-21.09.2022. mācības Vidzemē.

Lai veicinātu mācību ietvaros iegūto zināšanu un ideju ieviešanu un īstenošanu pašvaldībā, katrai pašvaldības komandai visā mācību periodā tiks nodrošināts mentora atbalsts.

 

Nosacījumi dalībniekiem:

Piesakoties dalībai mācībās klātienē, lūgums ņemt vērā, ka mācības klātienē tiks rīkotas atbilstoši mācību norises brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu (t.sk. nepieciešamība mācību dalībniekiem uzrādīt sadarbspējīgu COVID-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu).

  • Mācībās var piedalīties pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītie (jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, NVO darbinieki, bērnu un jauniešu centru darbinieki u.c.), kuri šobrīd veic darbu ar jaunatni pašvaldībā un vēlas arī turpmāk strādāt šajā jomā.
  • Mācību cikls paredzēts 10 pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistīto personu komandām (komandu veido 2-3 darbinieki no vienas pašvaldības, kopējais dalībnieku skaits: līdz 30).
  • Vienu pieteikumu vēlams kopā aizpildīt visai pašvaldības komandai (2-3 pašvaldības pārstāvjiem (jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, NVO darbinieki, bērnu un jauniešu centru darbinieki u.c.)).
  • Piesakoties, jāieplāno apmeklēt pilnu mācību ciklu (piedalīties 4 mācībās), kas notiks no 2021.gada 30.maija līdz 2021.gada septembrim/oktobrim.

 

Par programmas saturu rūpēsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mācību vadītājas: Linda Kalniņa-Roderte un Ieva Kaltniece.

 

Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošināta mācību programma, materiāli, uzturēšanās (nakšņošanas) un ēdināšanas izmaksas.

Ceļa izdevumi uz mācību norises vietām Latvijā dalībniekiem jāsedz pašiem.

Mācības plānotas klātienē, un tajās tiks ievērotas visas mācību norises brīdī noteiktās epidemioloģiskās prasības mācību norisei valstī.

 

Pieteikties mācību ciklam var aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/EGL_modulis_2022

 

Pieteikšanās līdz 9.maijam (ieskaitot)!

 

Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet:

 

Agnese Kārkliņa

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore

E-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv

Tālr.: +371 67251180

Dalīties
Translate »