Mācības “Jauniešu apmaiņa kā instruments ilgtermiņa darbam ar jauniešiem”

Pasākuma datums
6.   oktobris  - 1.  decembris,  2020
Norises vieta
Kategorija

Lai padziļinātu jaunatnes darbinieku izpratni par jauniešu apmaiņu potenciālu kā neformālās izglītības instrumentu ilgtermiņa darbā ar jauniešiem, Slovēnijas nacionālā aģentūra no 6. oktobris – 1. decembris organizē tiešsaistes un klātienes mācības, iepazīstot jauniešu apmaiņas posmu simulāciju. Mācības izstrādātas kā līdzeklis sistemātiskam atbalstam organizācijām, kas strādā ar jauniešiem Erasmus+ programmas valstīs un Rietumbalkānu reģionā, kuriem jau ir pamatzināšanas un pieredze jaunatnes apmaiņā. Dalībai mācībās līdz 28. augustam nepieciešams reģistrēties SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Mācību uzdevumi ir:

 • izpētīt digitālo rīku izmantošanu dažādos jaunatnes apmaiņas posmos;
 • izpētīt jaunatnes apmaiņu potenciālu motivācijai, mācībām un iespēju radīšanai ilgstošā darbā ar jauniešiem;
 • identificēt jaunatnes apmaiņu radītos starpkultūru izaicinājumus un iespējamos risinājumus;
 • palieliniet dalībnieku izpratni par to, cik svarīgi ir iesaistīt jauniešus visos jauniešu apmaiņas posmos un pielāgot to atbilstoši viņu vajadzībām;
 • palielināt dalībnieku izpratni par jaunatnes darbinieku lomu visos jaunatnes apmaiņas posmos;
 • attīstīt dalībnieku kompetences apzināt mācīšanās potenciālu visos jaunatnes apmaiņas posmos un atbalstīt visu iesaistīto mācīšanās procesus.

Tiešsaistes aktivitātes koncentrēsies uz:

 • atbalstu jauniešu iesaistīšanai no vietēja līmeņa aktivitātēm līdz starptautiskai videi;
 • specifiskiem vietējā / starptautiskā jaunatnes darba izaicinājumiem pēc COVID periodā;
Mācības sastāv no 3 fāzēm: (sīkāku šeit):
 1. Sagatavošanas aktivitātes – tiešsaistes sanāksmes (2020. gada 6., 8., 15. un 27. 10.) ar starplaiku individuālo un grupu darbu.
 2. Klātienes apmācība – 2.- 6.11.2020, Ļubļana, Slovēnija
 3. Tiešsaistes papildu aktivitātes – 17.11. un 1.12.2020
Mācību mērķis ir pulcēt 20 dalībniekus no Erasmus+ programmas valstīm un Rietumbalkānu partnervalstīm, kuri:
 • ikdienā strādā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, jauniešu vadītāji, jaunatnes lietu speciālisti);
 • Erasmus+ programmas ietvaros kā jauniešu vadītāji ir īstenojuši vismaz vienu jauniešu apmaiņu;
 • ir gatavi ilgtermiņa saistībām ar šo mācību kursu;
 • ir ieinteresēti nākotnē vadīt jauniešu apmaiņu un veidot kvalitatīvas partnerattiecības;
 • ir ieinteresēti digitālo pieeju un rīku integrēšanā savā darbā ar jauniešiem jaunatnes apmaiņas projektos;
 • spēj strādāt angļu valodā;
 • ir vismaz 18 gadus veci.

SVARĪGI: mācību organizatori seko situācijas attīstībai saistībā ar Covid-19 izplatīšanos. Ja situācija nākamajās nedēļās / mēnešos pasliktināsies, dalībnieki savlaicīgi tiks informēti par iespējamo pasākuma atcelšanu.

***

! Pirms pieteikšanās lūdzam izvērtēt ar ceļošanu saistītos riskus un iepazīties ar prasībām par pašizolāciju pēc atgriešanās Latvijā. Aktuālā informācija par saslimstības rādītājiem ar COVID19 ārvalstīs un nosacījumiem pēc atgriešanās no ārvalstīm Latvijā ir pieejama šeit. Eiropas Komisija ir uzsākusi interaktīvu rīku “Atvērt ES”, kas sniedz ES pilsoņiem informāciju, lai viņi varētu plānot savus ceļojumus Eiropā, vienlaikus saglabājot veselību un drošību. Informācija ir pieejama 24 valodās, tiek pastāvīgi atjaunināta un detalizēta. Šajā tīmekļa rīkā varat pārbaudīt informāciju par savu ceļojumu.

Dalīties
Translate »