Mācības Beļģijā par pieredzē balstītu mācīšanos iekļaušanas kontekstā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 29. martam aicina pieteikties mācībām par pieredzē balstītu mācīšanos iekļaušanas kontekstā (EXIT – Experiential Learning for Inclusion Training). Mācību norise plānota no 2. līdz 7. maijam Beļģijas pilsētā Tervurenā. 

Mācības ir paredzētas jaunatnes darbiniekiem, mācību vadītājiem un citiem profesionāļiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas par pieredzē balstītas mācīšanās metodoloģijas izmantošanu iekļaušanas jomā.

Mācību mērķi:

  • Iepazīstināt ar inovatīvām pieredzē balstītas mācīšanās pieejas metodēm (aktivitātes brīvā dabā, cirks, sporta aktivitātes, teātris u.c.), kuras var izmantot iekļaušanas jomā;
  • Attīstīt mācību dalībnieku kompetences pieredzē balstītas mācīšanās mācību vadīšanā, veicinot labās prakses un pieredzes apmaiņu mācību dalībnieku vidū;
  • Sniegt zināšanas dalībniekiem, kā veidot katrai mērķa grupai pieejamas aktivitātes, balstoties uz universālā dizaina principiem;
  • Sniegt iespēju dalībniekiem izmantot pieredzē balstītas mācīšanās metodes praksē.

Mācības ir balstītas uz neformālās izglītības pieeju, t.i., katra mācību dalībnieka aktīvu līdzdalību mācīšanās procesā. Mācībās paredzēts grupu darbs, komandas veidošanas aktivitātes, individuālas un grupu refleksijas, spēles, āra aktivitātes u.c.

Prasības mācību dalībniekiem:

  • Profesionāla pieredze darbā ar jauniešiem;
  • Jaunatnes darbinieki vai profesionāļi mācību/izglītības jomā (jauniešu līderi, skolotāji, brīvprātīgie, kouči u.c.), kuri strādā ar jauniešiem, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam un, kuri vēlas apgūt jaunas darba metodes;
  • Dalībnieki, kuri vēlas papildināt savas zināšanas par pieredzē balstītu mācīšanos – jaunatnes jomas mācību vadītāji;
  • Dalībnieki, kuriem ir pamatzināšanas par neformālo izglītību un pieredzē balstītu mācīšanās pieeju (metodoloģiju un procesiem);
  • Dalībniekiem ir jāpiedalās visā mācību kursa norisē, jābūt labām angļu valodas zināšanām.

Plašāka informācija par mācību programmu un pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz 29. martam) pieejama SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, mācības var tikt pārceltas tiešsaistē.

Kontaktpersona: JSPA vecākā projektu vadītāja Jana Priedniece (t. 67356258, e-pasts: jana.priedniece@jaunatne.gov.lv)

Dalīties
Translate »