Jauniešu apmaiņas projektu mācības “Keep it Real! 2022”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties klātienes Jauniešu apmaiņas projektu mācībām “Keep it Real! 2022”, kas laikā no 2022. gada 5. līdz 9. septembrim norisināsies Viļņā (Lietuvā). Pieteikšanās līdz 16. augustam!

Mācības paredzētas dalībniekiem, kuriem nav vai ir neliela pieredze Jauniešu apmaiņas projekta izveidē. Mācību mērķis ir sagatavot dalībniekus kvalitatīva starptautiska Jauniešu apmaiņas projekta sagatavošanai un īstenošanai. Tāpat kā citās Eiropas Savienības programmās, arī “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projektiem ir noteikti kvalitātes kritēriji. “Keep it Real! 2022” mācībās dalībniekiem būs iespēja koncentrēties uz aspektiem, kuri sagādā grūtības lielākajai daļa projektu pieteicēju: jauniešu iesaiste, vienlīdzīga partnerība, neformālās izglītības dimensija, starpkultūru dialogs, “Youthpass” process, projekta ilgtermiņa ietekme, kā arī iespējamo risku noteikšana.

Ko tu iegūsi piedaloties šajā aktivitātē?

  • Iedvesmu “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projekta (tai skaitā projekta idejas) izstrādei;
  • Vispārīgas zināšanas par Jauniešu apmaiņas projektu būtību un galvenajiem to aspektiem;
  • Izpratni par visiem Jauniešu apmaiņas projekta veidošanas soļiem;
  • Iespēju atrast potenciālos partnerus;

Aicinām pieteikties, ja:

  • Esi jaunietis vai ikdienā strādā ar jauniešiem un plāno īstenot Jauniešu apmaiņas projektu (t. sk., ja esi iesniedzis projektu, kurš nav apstiprināts);
  • Tev nav vai ir neliela pieredze jaunatnes projektu izstrādē;
  • Esi atvērts jaunām idejām un diskusijām tēmas ietvaros;
  • Esi motivēts uzzināt vairāk par Jauniešu apmaiņas projektu izstrādi;
  • Esi vismaz 18 gadus vecs;
  • Brīvi komunicē angļu valodā.

! Aicinām sekot līdzi aktuālajām epidemioloģiskās drošības prasībām Lietuvā.

Dalības maksa:

Dalība seminārā ir bez maksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz līdzmaksājums EUR 28,46 apmērā. Uzturēšanās, ēdināšanas, ceļa un apdrošināšanas izmaksas sedz semināru organizējošā aģentūra (Jaunimo reikalų agentūra) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Plašāka informācija, provizoriskā programma un pieteikšanās SALTO platformā.

Dalīties
Translate »