“Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projektu darbnīca

Lai veiksmīgi sagatavotu Jauniešu apmaiņas projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties klātienes un tiešsaistes projektu darbnīcai. Projektu darbnīca notiks 9., 10. septembrī klātienē un 13. septembrī tiešsaistē. Reģistrācija dalībai līdz 31. augustam.

Jauniešu apmaiņas ietvaros jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašiem doties uz kādu citu valsti, lai kopā ar jauniešu grupām piedalītos kopīgi veidotā projektā par jauniešiem aktuālu tematisku ideju. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvo pilsoniskumu, kā arī neformālās izglītības ceļā pilnveidot daudzveidīgas personiskās un profesionālās kompetences.

Projektu darbnīca iepazīstinās ar svarīgākajiem projekta pieteikuma nosacījumiem, palīdzēs rast iedvesmu projekta idejai un sniegs vispārīgu ieskatu projekta un tā aktivitāšu izstrādes un īstenošanas procesā.

Projektu darbnīcas laikā būs iespēja sīkāk uzzināt par:

  • jauniešu apmaiņas projektu būtību un uzbūvi;
  • programmas “Erasmus+” prioritātēm (iekļaušana un dažādība, vides ilgtspējas un klimata jautājumi, aktīva līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, digitālā transformācija) un to iekļaušanu projekta aktivitātēs;
  • jēgpilnu mācīšanās procesu un Youthpass rīku.

No vienas organizācijas (bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālā uzņēmuma, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā vai neformālas jauniešu grupas) aicinām pieteikties divus dalībniekus, lai darbnīcas laikā ar pārinieku varētu attīstīt jau reālu projekta ideju. Pārī var pietiekties gan jaunieši, gan jaunietis ar atbalsta personu. Apmaiņu projektos var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem, savukārt atbalsta persona drīkst būt arī vecāka par 30 gadiem.

Mācības notiks trīs dienas – divas klātienē un vienu tiešsaistē, konkrēts mācību laiks un vieta tiks paziņota drīzumā. Svarīgi, lai dalībnieku pāris varētu piedalīties visās mācību dienās! Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā. Lai piedalītos mācībās, abiem dalībniekiem līdz 2022. gada 31. augustam (ieskaitot) jāizpilda viena kopīga pieteikuma anketa. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi pēc 31. augusta, par to informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Plašāka informācija par “Erasmus+” jauniešu apmaiņām pieejama šeit.

Sīkāku informāciju par mācībām jautā projektu koordinatorēm:

  • Agnesei Čikulei (e-pasts: agnese.cikule@jaunatne.gov.lv, t. 67358061) (organizatoriski jautājumi)
  • Sanitai Stradei (e-pasts: sanita.strade@jaunatne.gov.lv, t. 67356250) (saturiski jautājumi)
Dalīties
Translate »