Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu veidošanas darbnīca

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 20.01.2022 aicina organizāciju un pašvaldību pārstāvjus pieteikties projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu veidošanu. Darbnīca notiks 24.01.2022, 25.01.2022 un 31.01.2022 tiešsaistes platformā Zoom.

Par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem

To mērķis ir veicināt  jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi starptautiskā vidē, tādejādi sekmējot projektā  iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar jaunatni.

Mācībām aicinām pieteikties jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas ir ieinteresētas starpnozaru sadarbībā un vēlas sniegt ieguldījumu jaunatnes jomai, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālos uzņēmumus, pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c. ar vēlmi īstenot Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, veicinot jaunatnes darbinieku jaunu prasmju attīstību, pieredzes apmaiņu un zināšanu pilnveidi darbam ar konkrētām mērķa grupām. Mācībās aicinām piedalīties komandās pa 1-2 organizācijas pārstāvjiem ar jau gatavu projekta ideju, lai darbnīcā kopīgi varētu to attīstīt un izstrādāt projekta pieteikumu.

Programmā “Erasmus+” 2022. gadā ir izvirzītas četras prioritātes – iekļaušana un dažādība, digitālā transformācija, vides ilgtspējas un klimata jautājumi, kā arī līdzdalība demokrātiskajā dzīvē.

Darbnīcu laikā dalībnieki:

  • uzzinās par programmas “Erasmus+” prioritātēm un to pielietojumu projektu aktivitātēs;
  • uzzinās par programmas “Erasmus+” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu veidu un kvalitātes kritērijiem;
  • attīstīs sava projekta ideju un strādās pie tā izstrādes, lai jau 23.02.2022. iesniegtu projektu konkursā;
  • iegūs atgriezenisko saiti par projekta ideju un individuāli konsultēties ar JSPA projektu daļas ekspertiem un mācību vadītājiem;
  • iepazīs citas organizācijas un varēs veidot sadarbības kontaktus.

Pieteikšanās mācībām līdz 20.01.2022, aizpildot anketu.

Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu pieteikumus programmā “Erasmus+”  2022.gadā varēs iesniegt līdz 23.02.2022.

 

Papildu informācija:
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
projektu koordinatore Agnese Kārkliņa
e-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv
Tālr: 67251180

Dalīties
Translate »