IZM Eiropas Jaunatnes gada atklāšanas pasākums

2022. gads Eiropas Savienībā ir Eiropas Jaunatnes gads, kurā tiks akcentēta Eiropas jauniešu loma zaļākas, iekļaujošākas un digitālākas nākotnes veidošanā. Tā ietvaros jauniešiem tiks piedāvātas plašas iespējas mācīties un iesaistīties dažādos pasākumos visā Eiropā. Lai digitālajā vidē jaunieši vienkopus varētu uzzināt par visām Jaunatnes gada aktivitātēm un īstenot savas iniciatīvas, ir izveidots Eiropas Jaunatnes gada portāls. Tajā organizācijas, kas ar savām aktivitātēm iesaistīsies Eiropas Jaunatnes gadā, tiek aicinātas reģistrēt savu Eiropas Jaunatnes gada pasākumu.

Eiropas Jaunatnes gada pasākumu klāstu aizsāks Izglītības un zinātnes ministrijas atklāšanas pasākums, kas notiks 9. feburārī plkst. 13:00. Pasākuma tiešraide no ES mājas būs skatāma JSPA Facebook tiešsaistē.

Eiropas jaunatnes gada 2022 logotips

Dalīties
Translate »