Forums jaunatnes darbiniekiem”European Academy on Youth Work, 2nd edition” (Slovēnija)

Pasākuma datums
2.  - 5.  novembris,  2021
Pieteikuma laiks
reģistrācija līdz 08.09.2021
Norises vieta
Portoroža, Slovēnija
Kategorija

No 2021.gada 2.novembra līdz 5.novembrim Portorožas pilsētā, Slovēnijā notiks forums “European Academy on Youth Work, 2nd edition”.
!!! Sakarā ar pastāvošajām neskaidrībām un riskiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju, pasākums tiek pārcelts uz 2022. gada 31. maiju – 3. jūniju. Reģistrācija dalībai līdz 2021.gada 8.septembrim SALTO-Youth Resursu centra tīmekļa vietnē.

European Academy on Youth Work (EAYW) ir Erasmus+ programmas nacionālo aģentūru, jaunatnes jomas, Eiropas Solidaritātes korpusa un SALTO-YOUTH resursu centru iniciatīva. EAYW mērķis ir atbalstīt inovācijas darbā ar jaunatni un darba ar jaunatni politikā, veicināt kvalitatīva darba ar jaunatni attīstību un palīdzēt veidot kopīgu pamatu darbā ar jaunatni un jaunatnes politikā. Tā piedāvā regulāru platformu pārdomām, apmaiņai un zināšanu apkopošanai par jauninājumiem un aktuālām Eiropas tēmām, tendencēm un attīstību jaunatnes jomā un saistībā ar to.

Foruma “European Academy on Youth Work, 2nd edition” galvenais uzdevums ir izveidot zināšanās balstītu vidi, izmantojot vienaudžu mācīšanos un pieredzes apmaiņu, kā arī tīkla veidošanu, jo īpaši:

  • kopīgi izpētīt, kādi ir galvenie izaicinājumi un tendences darbā, kas saistīti ar jaunatni un kas ir būtiski jaunai, inovatīvai un radošai pieejai un attīstībai;
  • lai parādītu un integrētu inovatīvas prakses, pieejas, koncepcijas un stratēģijas, kas izstrādātas, reaģējot uz šīm problēmām un tendencēm;
  • lai uzzinātu vairāk par to, kā inovācijas attīstās darbā ar jaunatni un kādi nosacījumi ir nepieciešami jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, un citām attiecīgām ieinteresētajām personām, lai izstrādātu inovatīvas un iedarbīgas pieejas, praksi vai stratēģijas;
  • pasākuma laikā radīt pārdomu un diskusiju rezultātus, kas palīdzēs veidot zināšanu un atbalsta jomu turpmākai jaunatnes jomas pieeju attīstībai.

 

Dalībnieku profils:

Pieredzējuši jaunatnes darbinieki no visiem līmeņiem (vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas) un NVO pārstāvji, kā arī profesionāļi jomās, kas attiecas uz jaunatnes nozari, piemēram:

  • darba ar jaunatni politikas un sabiedrisko pakalpojumu, valstu aģentūru un citu ar jaunatni saistītu struktūru pārstāvji;
  • pasniedzēji un pedagogi darba ar jaunatni (izglītības) jomā un profesionāļi no zinātnes un pētniecības jomām.

No dalībniekiem tiek sagaidīta interese uzzināt un sniegt ieguldījumu jaunās un novatoriskās iniciatīvās un attīstībā, lai turpinātu attīstīt darbu ar jaunatni savas kompetences ietvaros.

Vairāk informācijas atrodama: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-academy-on-youth-work-2nd-edition.9505/

Dalīties
Translate »