Europe Goes Local: pašvaldības jaunatnes padomju sanāksme

Pasākuma datums
1.  - 5.  septembris,  2020
Norises vieta
Kategorija

Jaunatnes un mūžizglītības fonds Grieķijā no 1. – 5. septembrim organizē tiešsaistes mācības “Europe Goes Local: pašvaldību jaunatnes padomju sanāksme” ar prakšu apmaiņu vietējā darba ar jaunatni atzīšanai. Sanāksmes mērķis ir stiprināt pašvaldību jaunatnes padomes locekļu savstarpējo sadarbību, daloties ar vietējo realitāti un labās prakses piemēriem, pārrunājot vietējā līmeņa jauniešu darba atpazīstamības līmeni vietējās kopienās un izstrādājot turpmākas darbības plānu. Sanāksmei līdz 31. jūlijam jāpiesakās SALTO Resursu centra vietnē.

Kā jēgpilni dokumentēt un atspoguļot jaunatnes darbu, netērējot pārāk daudz laika? Kā kopienas var piedāvāt saviem jauniešiem plašu apmaiņas iespēju klāstu? Kā starptautiskais jaunatnes darbs veicina visu jauniešu iekļaušanu? Un kā Eiropas koncepcijas var īstenot vietējā līmenī? Partnerību mērķis ir vairot sadarbības efektus, iesaistoties dažādās partneru aktivitātēs un izplatot projekta rezultātus plašam ieinteresēto pušu lokam. Šī stratēģiskā partnerība kalpo kā platforma daudzlīmeņu iniciatīvām. Liela mēroga pasākumus koordinē Eiropas līmenī, savukārt nacionālās aģentūras izstrādā nacionālos plānus, lai reaģētu uz savu partneru vajadzībām, un rada dažāda veida mācīšanās iespējas ar starpvalstu dimensiju.

Sanāksmes galvenie mērķi ir:

  •  izplatīt dažādu projekta rezultātus plašam interesentu lokam un vairot sadarbību;
  •  paaugstināt vietējā līmeņa darba ar jaunatni kvalitāti, pastiprinot sadarbību starp dažādām ieinteresētajām personām pašvaldībās;
  •  uzlabot sadarbības tīklu veidošanu starp dažādu pašvaldību pārstāvjiem;
  •  dalīties ar labo un slikto praksi;
  •  spert soli uz priekšu darba ar jaunatni atzīšanā.

Europe Goes Local ir starptautisks projekts, ko finansē programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt vietējā līmeņa darba ar jaunatni kvalitāti, stiprinot sadarbību starp dažādām ieinteresētajām personām, kuras darbojas pašvaldības līmenī. Partnerībā šobrīd ir iesaistīti aptuveni 200 dalībnieki, kas pārstāv 120 pašvaldības no 22 iesaistītajām valstīm.

Dalīties
Translate »