“Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projektu darbnīca

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 22. janvārim aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projektu veidošanu. Darbnīca norisināsies no 27. līdz 29. janvārim Rīgā.

“Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projektu ietvaros jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašiem doties uz kādu citu valsti, lai kopā ar jauniešu grupām piedalītos kopīgi veidotā projektā par jauniešiem aktuālu tematisku ideju. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvo pilsoniskumu, kā arī neformālās izglītības ceļā pilnveidot daudzveidīgas personiskās un profesionālās kompetences.

Projektu darbnīcas laikā dalībniekiem būs iespēja:

  • iepazīties ar svarīgākajiem projekta pieteikuma nosacījumiem;
  • rast iedvesmu un atbalstu projekta idejas izstrādei;
  • uzzināt vispārīgu ieskatu projekta un tā aktivitāšu izstrādes un īstenošanas procesā.

Projektu darbnīcas laikā dalībniekiem būs iespēja vairāk uzzināt par:

  • jauniešu apmaiņas projektu būtību un uzbūvi;
  • programmas “Erasmus+” prioritātēm (iekļaušanu un dažādību, vides ilgtspējas un klimata jautājumiem, aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, digitālo transformāciju) un to iekļaušanu projekta aktivitātēs;
  • jēgpilnu mācīšanās procesu un Youthpass rīku.

Pieteikšanās darbnīcai

No vienas organizācijas (bezpeļņas organizācijas, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, valsts/pašvaldību iestādes, pašvaldības, sociālā uzņēmuma, peļņas organizācijas, kas darbojas korporatīvās sociālās atbildības jomā vai neformālas jauniešu grupas) aicinām pieteikties divus dalībniekus, lai darbnīcas laikā ar pārinieku varētu attīstīt jau reālu projekta ideju. Pārī var pietiekties gan jaunieši, gan jaunietis ar atbalsta personu (atbalsta personai jāpārstāv organizācija, no kuras piesakāties, kā arī jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu, atbalsta persona drīkst būt arī vecāka par 30 gadiem). Apmaiņu projektos var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Lai piedalītos mācībās, abiem dalībniekiem, kas pārstāv vienu organizāciju, līdz 2023. gada 22. janvārim (ieskaitot) jāizpilda katram sava pieteikuma anketa. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi pēc 23. janvāra, par to informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Svarīga informācija

Svarīgi, lai dalībnieku pāris varētu piedalīties visās mācību dienās! Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā.

Mācības vadīs JSPA mācību vadītāji Kristīna Kastronovo un Rinalds Rudzītis

JSPA sedz uzturēšanos (izmitināšanu), ēdināšanu,  mācību programmas un satura izmaksas mācību laikā. Dalībniekiem pašiem ir jānodrošina un jāsedz transporta izdevumus nokļūšanai uz/no mācībām.

Plašāku informāciju par programmas “Erasmus+” Jauniešu apmaiņas projektiem iespējams uzzināt tīmekļa vietnes sadaļā “Jauniešu apmaiņas”.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agiju Lāci (e-pasts: agija.lace@jaunatne.gov.lv, t. 67358064).

 

Informējam, ka šī pasākuma laikā ir iespējama fotografēšana un filmēšana, kā arī audio un tiešraižu ierakstu veikšana. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi JSPA, aicinām ieskatīties tīmekļvietnes sadaļā “Privātuma politika”.

Dalīties
Translate »