“Erasmus+” jaunatnes līdzdalības projektu darbnīca (Vidzemes-Latgales reģions, I līmenis)

Lai veiksmīgi sagatavotu jaunatnes līdzdalības projektu pieteikumu programmā “Erasmus+”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju un iestāžu (skolu, jauniešu centru) pārstāvju komandas pieteikties klātienes projektu darbnīcām. Projektu darbnīcas tiks īstenotas laika posmā no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 19. janvārim, divos līmeņos Latvijas reģionos. Vidzemes-Latgales reģiona 1. līmeņa mācības notiks no 1. līdz 3. novembrim Madonā.

Jaunatnes līdzdalības projekti paredzēti jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kas vēlas tikt sadzirdēti, ir gatavi izteikt savu viedokli, iesaistīties, kā arī panākt rezultātu sevis saskatītajai problēmai. Līdzdalības projekta ietvaros jaunieši var risināt dažādas aktuālas un sev interesējošas problēmas – galvenais nosacījums, lai izpaustos centieni aktīvi ietekmēt sev apkārt notiekošo un veidot dzīves vidi labāku!

Vidzemes un Latgales reģionu projektu darbnīcu norise:

  • 1. līmeņa mācības no 01.11.2023.-03.11.2023. Madonā;
  • 2. līmeņa mācības no 18.01.2024.-19.01.2024. Madonā. Mentorings 18.01.2024.-29.02.2024.

Ieguvumi no dalības projektu darbnīcā:

  • veidota izpratne par līdzdalības projektiem;
  • veicināta dalībnieku izpratne par projektu uzbūvi, mācīšanās procesu;
  • attīstīta dalībnieku projekta ideja un iespēja strādāt pie tās izstrādes;
  • iegūta atgriezeniskā saite par projekta ideju un individuālas konsultācijas ar JSPA projektu koordinatoriem un mācību vadītājiem;
  • iegūta vērtīga pieredze caur neformālās izglītības pieeju, kā arī iepazītas citas organizācijas un izveidoti sadarbības kontakti.

Pieteikšanās mācībām

Mācībām aicinām pieteikties organizāciju un iestāžu (skolu, jauniešu centru) pārstāvju trīs cilvēku komandās – divi jaunieši (skolēni/studenti) + viena atbalsta persona (pedagogs, izglītības iestādes interešu izglītības vadītājs, biedrības vadītājs/koordinators u.tml.). Dalībniekiem jābūt no vienas organizācijas, biedrības, skolas vai institūcijas.

Ja Tev ir motivācija vai ideja projektam, kas būtu aktuāls jauniešu līdzdalības veicināšanai, tad līdz 20. oktobrim piesakies mācībām, aizpildot reģistrācijas anketu.

! Piesakoties mācībām dalībniekiem jābūt gataviem piedalīties abu līmeņu mācībās uz pilnu norises laiku (visas dienas).

Katram dalībniekam reģistrācijas anketa jāaizpilda individuāli! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi pēc pieteikšanās noslēguma, par to informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Papildu informācija

Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā. JSPA sedz izmitināšanas, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību laika. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu uz/no mācību norises vietu.

Plašāka informācija par “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības projektiem pieejama JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Jaunatnes līdzdalības projekti”. Savukārt plašāka informācija par visu jaunatnes līdzdalības projektu darbnīcu ciklu pieejama šajā tīmekļvietnes ziņā.

Ja rodas papildu jautājumi par Vidzemes-Latgales projektu darbnīcām, aicinām sazināties ar JSPA projektu koordinatori Lindu Josti-Sidorovu (e-pasts: linda.joste-sidorova@jaunatne.gov.lv, tālr.: 67356255).

 

Informējam, ka šī pasākuma laikā ir iespējama fotografēšana un filmēšana, kā arī audio un tiešraižu ierakstu veikšana. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi JSPA, aicinām ieskatīties tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.

Dalīties
Translate »