Starptautisks seminārs par vadlīniju izstrādi drošas vides radīšanai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgajiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties starptautiskam semināram par vadlīniju izstrādi drošas vides radīšanai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgajiem. Seminārs norisināsies no 22. septembra līdz 26. septembrim Rīgā, Latvijā. Iepriekš nepieciešams reģistrēties, līdz 2. jūnijam aizpildot pieteikuma anketu SALTO Resursu centra tīmekļvietnē.

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgie var saskarties ar dažādiem sarežģījumiem un izaicinošām situācijām. Šādos gadījumos uzņemošajām organizācijām ir jāsniedz atbalsts, tāpēc ilgtermiņa stratēģiskās partnerības par brīvprātīgo darbu “SNAC Volunteering” ietvaros tiek izstrādātas vadlīnijas drošas vides radīšanai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgajiem.

Seminārā dalībniekiem tiks dota iespēja:

  • iepazīties ar vadlīniju melnrakstu, ko izstrādājuši eksperti drošas vides radīšanai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgajiem;
  • sniegt ieguldījumu vadlīniju gala versijas izstrādē, nodrošinot to atbilstību organizāciju un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” vajadzībām;
  • sadarboties ar citu valstu praktiķiem un ekspertiem, izvirzot galvenās ar brīvprātīgo drošību un labbūtību saistītās tēmas;
  • dalīties savās zināšanās un pieredzē ar kolēģiem, kam aktuāla drošas vides veidošana brīvprātīgajiem;
  • iepazīt dažādus rīkus un citu valstu piemērus saistībā ar drošas vides veidošana brīvprātīgajiem.

Pieteikšanās

Pieteikties līdz 2. jūnijam aicinām darbā ar jaunatni iesaistītos (jaunatnes darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu vadītājus, brīvprātīgo mentorus, mācību vadītājus u.tml.), kas vēlas sniegt ieguldījumu vadlīniju izstrādi drošas vides radīšanai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgajiem.

Lai sagatavotos klātienes semināram, 24. jūnijā, plkst. 19:00-21:00 pēc Latvijas laika dalībniekiem tiks organizēts tiešsaistes seminārs.

Vairāk informācijas par mācībām un pieteikšanās anketu iespējams atrast SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Darba valoda – angļu.

Dalības maksa

JSPA sedz uzturēšanos, ēdināšanu, programmas un satura izmaksas semināra norises laikā. Dalībniekiem pašiem ir jānodrošina un jāsedz transporta izdevumus nokļūšanai uz/no mācību norises vietas – Rīgas.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vecāko projektu vadītāju Agiju Lāci (e-pasts: agija.lace@jaunatne.gov.lv, tālr. +371  67358064).

Dalīties
Translate »