Projektu darbnīca: Solidaritātes projekti

Pasākuma datums
7.   septembris  - 9.  augusts,  2020
Norises vieta

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mācības “Projektu darbnīca: Solidaritātes projekti”, kas no 7. līdz 9.septembrim notiks Lilastē. Mācību laikā dalībniekiem būs iespēja izstrādāt sava Solidaritātes projekta ideju un veidot projekta pieteikumu. Dalībai mācībās līdz 23. augustam nepieciešams reģistrēties elektroniski.

Mācību mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar Solidaritātes projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumiem, to struktūru, kvalitātes kritērijiem, un finansēšanas modeļiem. Mācībām aicināti pieteikties visi interesenti, īpaši jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, dalībnieku komandās – pa 2 dalībniekiem no vienas organizācijas, biedrības, skolas vai institūcijas, ja tāda tiek pārstāvēta.

Solidaritātes projektus iniciē, izstrādā un īsteno jaunieši (18 – 30 gadi) vismaz 5 cilvēku komandā, kopīgi risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Daži piemēri tematiem, kas aktualizēti apstiprinātajos Solidaritātes projektos Latvijā – palīdzības sniegšana un iesaistošu aktivitāšu nodrošināšana novada vientuļajiem senioriem, bezatkritumu dzīvesveida popularizēšana pilsētas iedzīvotāju vidū, diskusijas jauniešiem par neiecietības un aizspriedumu mazināšanu pret dažādām sabiedrības grupām u.c.

Ja Tev ir idejas, kādas izmaiņas vietējā sabiedrībā būtu nepieciešamas, kā arī ir vēlme šīs izmaiņas ierosināt, bet trūkst finansējuma, piesakies mācībām! Dalība mācībās ir bezmaksas.

Pieteikšanos līdz š.g. 23.augustam aicinām veikt elektroniski: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiwUZHSYKKo6ZLe9AhENHWm1cqlXp1j-Vp8vX3-pr5GZaPrw/viewform


Papildu informācija:

Agnese Berga
JSPA projektu koordinatore
Tālr.: +371 67251180
agnese.berga@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »