Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ikgadējais izvērtēšanas pasākums

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju, solidaritātes un brīvprātīgā darba projektu dalībniekus, kuri 2023. gadā iesaistījās programmas īstenošanā tepat Latvijā vai šī gada laikā atgriezās no brīvprātīgā darba aktivitātes, uz programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (ESK) gada izvērtēšanas pasākumu. Tas notiks no 24. līdz 25. novembrim Jūrmalā (“Hotel Jūrmala SPA”), ar mērķi kopā atskatīties uz pieredzēto, noskaidrot recepti labai sadarbībai un atzīmēt paveikto! 

Ja šī gada laikā esi bijis ESK brīvprātīgais vai īstenojis solidaritātes projektu:

pasākums būs iespēja klātienē satikt citus līdzīgi domājošos, kuri atgriezušies no ārvalstīm vai īstenojuši savu solidaritātes aktivitāti tepat Latvijā. Šajā pasākumā varēs izvērtēt iegūto, ar saviem stāstiem iedvesmot citus, apmainīties ar pieredzi un izzināt tālākās izaugsmes iespējas ESK, programmā “Erasmus+” un vietējās organizācijās.

Ja pārstāvi ESK kvalitātes zīmes ieguvušo organizāciju:

tad aicinām gūt nelielu atelpu, atskatīties uz paveikto 2023. gadā un kopā ar citām organizācijām izveidot recepti veiksmīgai sadarbībai savā organizācijā un ar partneriem. Tā kā pasākums pulcēs arī brīvprātīgos un solidaritātes projektu dalībniekus, kuri guvuši vērtīgu pieredzi un vēlas turpināt aktīvi līdzdarboties, tad šī būs iespēja uzrunāt pievienoties jūsu organizācijas iecerēm, vai kļūt par mentoru citiem brīvprātīgajiem.

Aicinām ESK gada izvērtēšanas pasākumam pieteikties līdz 14. novembrim:

  • pieteikuma forma organizācijām, kas ieguvušas ESK kvalitātes zīmi;
  • pieteikuma forma brīvprātīgiem, kuri pabeidza savu aktivitāti laika posmā 2022. gada decembra līdz 2023. gada novembrim.

Solidaritātes projektus īsteno jauniešu grupa, tādēļ ar solidaritātes projekta pārstāvi JSPA pārstāvji sazināsies individuāli.

Šis ir bezmaksas pasākums, kas norisināsies latviešu valodā. JSPA sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izmitināšanu, ēdināšanu, pasākuma satura nodrošināšanu. Pasākuma dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu līdz pasākuma norises vietai.

Dalīties
Translate »