Mācības par “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektiem (1. līmenis)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka līdz 4. aprīlim iespējams pieteikties divu līmeņu mācībām par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektiem. 1. līmeņa mācības norisināsies 2023. gada 12.-14. aprīlī Aizkrauklē.

Aicinām mācībās piedalīties nevalstisko organizāciju pārstāvjus, valsts un pašvaldību, t.sk. padotības iestāžu, jaunatnes jomā iesaistītos (jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus, ar jaunatni saistītu projektu vadītājus un koordinatorus, jaunatnes politikas veidotājus, ieviesējus un citus) un sociālo uzņēmumu pārstāvjus:

  • kam ir redzējums vai konkrēta ideja, kā izmantoto programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektu sniegtās iespējas;
  • kas ir gatavi attīstīt savu ieceri, izveidojot konkrētu rīcības plānu, kas palīdzēs izveidot pārdomātu un organizācijas vajadzībām un stratēģiskajam redzējumam atbilstošu Kvalitātes zīmes pieteikumu.

Par mācībām

Mācības tiek veidotas ar mērķi veicināt stratēģiska brīvprātīgā darba sistēmas izveidi un ieviešanu, iepazīt brīvprātīgā darba projektu sniegtās iespējas un gūt priekšstatu par Kvalitātes zīmes nozīmi, veidiem un iegūšanas nosacījumiem.

1.līmeņa mācību ietvaros (12.04-14.04.2023. Aizkrauklē) tiks aplūkotas šādas tēmas: 

  • programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķi, prioritātes, principi un būtiskākās iezīmes un nosacījumi, kas saistīti ar Kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektiem;
  • dažādās Kvalitātes zīmes lomas, sniegtās iespējas un organizāciju sadarbības modeļi;
  • kā un kādā veidā, izmantojot Kvalitātes zīmes un brīvprātīgā darba projektu iespējas, veicināt un atbalstīt organizācijas stratēģisko darbu ar jaunatni, tajā skaitā, brīvprātīgā darba un vietējās kopienas attīstību.

Pieteikšanās

Pieteikšanās 1. līmeņa mācībām pagarināta līdz 2023. gada 04. aprīlim (ieskaitot), aizpildot elektronisko pieteikšanās formu. Lai iegūtu pilnīgu ieskatu un izpratni par Kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektu veidu, visi mācību dalībnieki ir aicināti piedalīties abos mācību līmeņos (1.līmeņa mācību dalībnieki automātiski tiks apstiprināti arī dalībai 2. līmeņa mācībās).

Aicinām mācībās piedalīties 1-3 pārstāvjus no vienas organizācijas vai pašvaldības, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Aicinām katru organizācijas vai pašvaldības pārstāvi aizpildīt katram savu pieteikuma formu.

Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Informācijai

Šīs ir bezmaksas mācības. JSPA sedz izmitināšanas, ēdināšanas, mācību satura nodrošināšanas izdevumus mācību laikā un nodrošina mentoringa atbalstu pēc mācību noslēguma. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu no/līdz mācību norises vietai.

Mācības vadīs pieredzējuši neformālās izglītības mācību vadītāji.

Darba valoda: latviešu.

Vairāk par brīvprātīgā darba projektiem un Kvalitātes zīmi iespējams uzzināt JSPA tīmekļa vietnes sadaļās “Brīvprātīgā darba projekti” un “Kvalitātes zīme”.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agiju Lāci (tālr. 67358064; e-pasts: agija.lace@jaunatne.gov.lv).

 

Informējam, ka šī pasākuma laikā ir iespējama fotografēšana un filmēšana, kā arī audio un tiešraižu ierakstu veikšana. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi JSPA, aicinām ieskatīties tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.

Dalīties
Translate »