Mācības organizācijām, kas 2021.-2023.gadā saņēma kvalitātes zīmi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas līdz 20. februārim deleģēt pārstāvi dalībai mācībās, kas vērstas uz organizāciju darbības pilnveidošanu jautājumos par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” kvalitātes zīmi un brīvprātīgā darba projektiem. Tās notiks no 1. līdz 2. martam Siguldā. Mācības paredzētas tām organizācijām, kas kvalitātes zīmi saņēma laika posmā no 2021. gada aprīļa līdz 2023. gada februārim.

Par mācībām

Lai nostiprinātu organizāciju izpratni par fundamentāliem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” aspektiem, palīdzētu ieviest uzlabojumus īstermiņa un ilgtermiņa plānu ieviešanā un paaugstinātu brīvprātīgā darba projektu īstenošanas kvalitāti, mācību laikā tiks aplūkotas tēmas, kas ir būtiskas partnerorganizācijām (brīvprātīgo atbalsta organizācijām un/vai uzņemošajām organizācijām) un vadošajām organizācijām:

 • programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķi, prioritātes, principi un būtiskākās iezīmes, iesaistītās puses, brīvprātīgā darba projektu noteikumi;
 • solidaritātes izpausmes brīvprātīgā darba projektos;
 • dažādās kvalitātes zīmes lomas un to saistība ar citām kvalitātes zīmes lomām;
 • praktiskie jautājumi, kas saistīti ar brīvprātīgo sagatavošanu, uzņemšanu un atbalstīšanu dažādos posmos;
 • sabalansēts un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” prasībām atbilstošs brīvprātīgā darba grafiks;
 • Eiropas Komisijas piedāvātie digitālie risinājumi;
 • brīvprātīgā darba projektu mērķi un ietekme;
 • brīvprātīgā darba projektu aktivitāšu īstenošanas procesa monitorings un uzraudzība;
 • risku identificēšana, izvērtēšana un preventīvo pasākumu plāns;
 • redzamības un rezultātu izplatīšanas aktivitātes;
 • partnerību veidošana.

Tēmu loks veidots, balstoties ekspertu ieteikumos, kas tapuši kvalitātes zīmes pieteikumu izvērtēšanas gaitā.

Pieteikšanās un cita būtiska informācija

Šīs ir bezmaksas apmācības. JSPA sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izmitināšanu, ēdināšanu, mācību satura nodrošināšanu. Mācību dalībniekiem pašiem jārūpējas par nokļūšanu līdz mācību norises vietai.

Darba valoda: latviešu

Pieteikšanās: līdz 2023. gada 20. februārim, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Eiropas Savienības programmu departamenta ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecāko eksperti Lauru Timmu (tālr. 67358069; e-pasts: laura.timma@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »