Mācības Itālijā programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgo mentoriem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pieteikties mācībām programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgo mentoriem, kas norisināsies no 20. februāra līdz 24. februārim Romā, Itālijā. Iepriekš nepieciešams reģistrēties, līdz 24. janvārim aizpildot pieteikuma anketu SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Mācību mērķis ir palielināt izpratni par mentoru lomas nozīmi, kā arī attīstīt kompetences, kas nepieciešamas kvalitatīvai mentoringa veikšanai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektos.

Šis mācību kurss piedāvā:

  • labāk izprast programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (ESK) brīvprātīgo mentoru lomu un kompetences;
  • attīstīt dalībnieku mentoringa kompetences dažādos aspektos, kas saistīti ar ESK brīvprātīgo mācību procesa atbalstīšanu, piemēram, mācīšanās virzīšanu, komunikāciju un aktīvu klausīšanos, mērķu izvirzīšanu, uzraudzību u.tml.;
  • uzlabot mentora lomu un atbalsta sistēmas kvalitāti ESK brīvprātīgā darba projektos, lai atbalstītu brīvprātīgos ar ierobežotām iespējām;
  • labāk iepazīt ar mentoringu saistīto neformālo metodoloģiju, metožu, rīku un resursu izmantošanu, tostarp iespēju mentoringa sistēmā integrēt digitālos rīkus;
  • piedāvāt dalībniekiem vietu labās prakses apmaiņai saistībā ar mentoringu brīvprātīgā darba projektos.

Pieteikšanās un dalības maksa

Mācībām aicinām pieteikties programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgo mentorus (ar vismaz nelielu pieredzi), līdz 24. janvārim aizpildot pieteikuma anketu SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Dalība mācībās ir bezmaksas, taču dalībniekiem pašiem jāsedz līdzmaksājums EUR 28,46 apmērā. Uzturēšanās, ēdināšanas, ceļa un apdrošināšanas izmaksas sedz mācības organizējošā aģentūra (Itālijas nacionālā aģentūra) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Svarīga informācija

Darba valoda – angļu.

Vairāk informācijas par mācībām iespējams atrast SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par pieteikšanos un došanos uz starptautiskām mācībām pieejami tīmekļa vietnes sadaļā “SALTO Resursu centrs”.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu vadītāju Agiju Lāci, e-pasts: agija.lace@jaunatne.gov.lv, tālr. +371  67358064.

Dalīties
Translate »