Jauniešu balsis Eiropas digitālajā radio

Pasākuma datums
12.  - 18.  aprīlis,  2021
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 15.03.2021
Norises vieta
tiešsaiste

No 2021. gada 12. – 18. aprīlim Itālijas nacionālā aģentūra rīko tiešsaistes aktivitāti jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem, kuri plāno lietot radio sava viedokļa un vajadzību izteikšanai. Aktivitātes mērķis ir dot balsi jauniešiem un nodrošināt rīku viņu personīgai attīstībai. Tā ir plānota kā ilgtermiņa aktivitāte divos posmos, ietverot mācību kursu un partnerības veidošanu. Dalībai aktivitātē līdz 15. martam ir nepieciešams reģistrēties SALTO YOUTH tīmekļa vietnē.

Ņemot vērā nepieciešamību attīstīt un atbalstīt pastāvīgus jauniešu līdzdalības procesus, kas atbilst Eiropas vērtībām un programmas prioritātēm, Itālijas, Horvātijas, Igaunijas, Portugāles, Slovēnijas un Spānijas nacionālās aģentūras nolēma sākt aktivāti ar mērķi uzklausīt un apvienot jauniešus visā Eiropā, izveidojot Eiropas digitālā radio tīklu. Tā ir iecerēta kā ilgtermiņa aktivitāte, kuras galvenais mērķis ir dot balsi jauniešiem, stiprināt viņu līdzdalības izjūtu un atbalstīt viņu personīgo un kultūras attīstību, izmantojot vienaudžu mācības digitālajā jomā.

Ilgtermiņa darbība ir plānota divos posmos: mācību kurss un partnerības veidošana (PBA). Apstiprinātiem aktivitātes dalībniekiem būs jāpiedalās abos posmos.

 

Mācības kursa specifiskie mērķi:

– prasmju attīstīšanas un tehnisko zināšanu nodrošināšana dalībniekiem, lai paustu savu viedokli

– veicināt aktīvu jauniešu līdzdalību jaunos veidos, koncentrējoties uz vietējo līmeni un vietējām vajadzībām;

– stāstīt par jaunajām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmām;

– veicināt labās prakses un jaunu ideju apmaiņu, lai attīstītu līdzdalības sajūtu;

– veicinot piederības sajūtu Eiropai un Eiropas vērtībām;

– sniegt ieguldījumu Eiropas jaunatnes kopienas īstenošanā;

– esošo un jauno nacionālo jauniešu radio apzināšana;

 

Partnerības veidošanas darbības specifiskie mērķi:

– veidot rīcības plānus konkrētiem projektiem un darbībām;

– atbalstīt partnerības veidošanu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai;

– sniegt iespēju veidot, radīt un attīstīt jaunas līdzdalības idejas, pieejas un praksi;

– vairot jauniešu iespējas, iesaistot viņus starptautiskā sadarbības tīklā;

– sniegt ieguldījumu Eiropas digitālo rīku izveidē.

 

MĒRĶA GRUPAS:

– jaunatnes darbinieki, kas aktīvi piedalās jauniešu līdzdalības projektos;

– digitālo radio pārstāvji, kas strādā ar jauniešiem un viņu labā visos līmeņos, sākot no vietējā līdz reģionālajam līmenim, arī kā komanda, ko veido viens pieaugušais un jaunatnes darbinieks, kurš strādā jauniešu mērķa labā;

– universitātes studenti ar personīgiem projektiem, kuros radio tiek izmantots kā līdzeklis savu vajadzību izteikšanai;

– nacionālās jaunatnes padomes, reģionālās un vietējās jauniešu padomes locekļi;

– EUROPEERS tīkla dalībnieki;

– jaunatnes darbinieki, kas aktīvi darbojas jauniešu klubos / centros;

– jauniešu kustību dalībnieki.

Dalīties
Translate »