Mācību kurss “Mācības jaunatnes darbinieku Izcilības programmā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) darbiniekus, kuri veic darbu ar jaunatni, izmantot lielisku iespēju pieteikties dalībai mācību kursā “Mācības jaunatnes darbinieku Izcilības programmā”. Mācību programmas norises laiks no 2022. gada 5. oktobra līdz 2023. gada 13.janvārim. Iepriekšēja reģistrācija mācībām līdz 2022. gada 10. septembrim, aizpildot pieteikšanās anketu.

Mācību kursa galvenais mērķis:

Sniegt pašvaldību un NVO darbiniekiem, kuri veic darbu ar jaunatni, nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām:

 1. Jauniešiem ar psihoemocionālām veselības problēmām;
 2. Jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem;
 3. Jauniešiem ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes);

Mācību cikls tiek organizēts ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai, kā arī veicināt sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstību pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās. Lai veicinātu pieredzes apmaiņu un iepazītos ar labās prakses piemēriem darbā ar jaunatni, programmas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja doties ārvalstu pieredzes apmaiņā uz Somiju.

Mērķa grupa:

Personas, kuras pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni. Kopumā plānots apmācīt 48 jaunatnes jomas darbiniekus.

Par programmas saturu rūpēsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mācību vadītājas:

 • Ilze Jēče – neformālās izglītības mācību vadītāja, kura veido nacionāla un starptautiska mēroga mācību programmas jau vairāk kā 20 gadus, strādājot tādās jomās kā kopienu sadarbība, ilgtspējīga attīstība, kā arī personiskā izaugsmes un attīstība. Pēdējos 15 gadus Ilze darbojas arī labbūtības jomā, jo īpaši veicinot dziļāku un plašāku izpratni par ikviena cilvēka labbūtību planētas labbūtības kontekstā.
 • Ieva Grundšteine – iesaistīta jaunatnes jomā jau vairāk nekā 20 gadus un šo gadu laikā vadījusi vairāk nekā 200 dažāda veida mācības jaunatnes jomā un izglītībā iesaistītajiem gan Latvijā, gan arī dažādās Eiropas valstīs.  Temati, par ko viņa iedegas visvairāk ir iekļaušana, mācīšanās āra vidē/dabā un mācīšanās caur kustību (deju). Arī dzimumu līdztiesības un LGBTQ+ jautājumi ir viena no jomām, par ko Ieva labprāt iestājas gan kā aktīviste, gan mācību vadītāja.
 • Rudīte Muraševa – Saldus novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas priekšsēdētājas vietniece, Saldus jauniešu domes “Es un mēs” valdes priekšsēdētāja un JSPA mācību vadītāja. Neformālās izglītības jomā darbojas jau vairāk kā 20 gadus un šo gadu laikā gūta pieredze darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, īstenoti projekti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībās un nacionālā mērogā.

Katra mācību moduļa ietvaros piedalīsies un ar zināšanām dalīsies nacionālie un starptautiskie eksperti.

Informācija un nosacījumi dalībniekiem:

 • Mācības sastāvēs no 4 moduļiem (darbs ar jauniešiem ar psihoemocionālām veselības problēmām; darbs ar jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem; darbs ar jauniešiem ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes); praktiskā iniciatīvas izstrāde dalībnieka izvēlētajā jomā.
 • Katrā modulī 3 daļas:
 1. Teorija;
 2. Starptautiskā pieredze;
 3. Prakse un pieredzes apmaiņa.
 • Mācību kursa laikā dalībnieki pildīs mājas darbus, kā arī izstrādās iniciatīvu sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstībai savā kopienā.
 • Mācības plānotas klātienē. Piesakoties dalībai mācībās, lūgums ņemt vērā, ka mācības klātienē tiks rīkotas atbilstoši mācību norises brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.
 • Mācības notiks laika periodā no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada janvārim reizi mēnesī 3 darba dienas pēc kārtas.
 • Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošināta mācību programma, materiāli, uzturēšanās (nakšņošanas) un ēdināšanas izmaksas, kā arī tiks segti ceļa izdevumi mācību vizītei uz Somiju.

 

Plašāka informācija un mācību programmas nolikums pieejams tīmekļa vietnes sadaļā “Jaunatnes darbinieku izcilības programma”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatori Ievu Cunsku (tālr. 67358063; e-pasts: ieva.cunska@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »