Mācības “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgo mentoriem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka šī gada 3.-4. jūnijā Siguldā notiks mācības “Eiropas Solidaritātes korpuss” (ESK) brīvprātīgo menotoriem.

Mācības paredzētas ESK mentoriem, projektu koordinatoriem un citiem darbiniekiem, kuri:

  • ir atbildīgi par mācīšanās procesu un/vai ir brīvprātīgā/darbinieka atbalsta persona;
  • uzņēmuši Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba jauniešus;
  • domājuši, kā atbalstīt brīvprātīgo un darbinieku mācīšanās procesu;
  • vēlas izprast, kādus rīkus var izmantot mācīšanās procesa virzīšanai un kā tos pielāgot savām vajadzībām.

Par mācībām

Arī tad, ja ir īstenoti jau vairāki Eiropas Brīvprātīgā darba un Solidaritātes korpusa projekti, katrs brīvprātīgais ir citāds, katrā projektā ir jauna pieredze, jauni iespaidi un mācīšanās. Šī tikšanās ir iespēja saprast, kas ir mācīšanās projektu laikā, kā un kādām metodēm to virzīt.

Tikšanās laikā paredzēts:

  • runāt par mācīšanās pieredzi un mentora lomu projektā;
  • apskatīt, kā ar mācīšanās procesa palīdzību uzlabot „Eiropas Solidaritātes korpusa” projektu kvalitāti;
  • runāt par koučinga pieeju, Youthpass un mūžizglītības kompetencēm;
  • uzzināt par mācīšanās virzīšanas rīkiem;
  • praktizēt un gūt ieskatu mentorēšanas sesijā.

Pieteikšanās ESK projektu mentoru un atbalsta personu mācībām līdz 30. maijam, aizpildot anketu.

Mācību programma būs ļoti piesātināta, tādēļ ir svarīgi, ka dalībnieks ieplāno piedalīties abas plānotās dienas. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar „Eiropas Solidaritātes korpusa” programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus, bet ceļa izdevumi uz mācību norises vietu jāsedz pašiem.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatori Lauru Timmu (tālr. 67358069; e-pasts: laura.timma@jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »