Izsludināts 2020. gada “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2. projektu konkurss

Pasākuma datums
27.   septembris  - 1.  oktobris,  2020
Norises vieta

Līdz 07.05.2020 organizācijas tiek aicinātas pieteikt idejas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursam.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) izsludina otro programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot projektus, kas veicina savstarpēju solidaritāti, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 7. maijam plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home.

Pieejamais finansējums programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2020. gada otrajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2020. gada otrajā projektu konkursā ir  639 629.76 eiro:

Brīvprātīgā darba projektiem un Brīvprātīgā darba partnerības projektu trešajam ikgadējā finansējuma pieprasījumam – 556 971.50 eiro;
Darba un stažēšanās projektiem* – 42 282.24 eiro;
Solidaritātes projektiem – 40 376.02 eiro.
*Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošana neparedz organizētu apmaksātu stažēšanos ārpus formālās izglītības programmām, šobrīd Latvijā var iesniegt tikai stažēšanās  projektus, kas paredz stažieru uzņemšanu citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir atbilstoša likumdošana.

 

Projektu pieteikumu iesniegšana

Brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās projektus var iesniegt Latvijā reģistrēta juridiska persona, kurai līdz projektu konkursa beigu termiņam ir piešķirta Kvalitātes zīme.

! Pieteikumu Kvalitātes zīmes saņemšanai var iesniegt tiešsaistē jebkurā laikā šeit.

Vēršam uzmanību, ka projektu īstenotāji, kuriem ir apstiprināts Brīvprātīgā darba partnerības projekts, ikgadējā finansējuma pieprasījumu trešajam periodam (no 2020. gada 01. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim) var iesniegt tikai šī gada otrajā projektu konkursā – līdz 7.maija plkst. 13:00 pēc vietējā laika.

Solidaritātes projektus var iesniegt 5 jauniešu organizēta un izveidotā neformālā grupa vai Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas pārstāv neformālo jauniešu grupu. Projekta iesniegšanas brīdī visiem neformālās grupas dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē (arī tad, ja projektu iesniedz organizācija) un grupai jāiegūst savs OID kods.

! Organizācijai, kas pārstāv jauniešu neformālo grupu, nav nepieciešama Kvalitātes zīme.

Detalizēta informācija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu sagatavošanas, izvērtēšanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas vadlīnijās. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem

Dalīties
Translate »