Informatīvs seminārs par projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

Pasākuma datums
14.  jūnijs,  2021
Pieteikuma laiks
https://ej.uz/5r3z
Norises vieta
tiešsaistē

Lai informētu par pašvaldības par projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un tā iespējām sniegt atbalstu un uzlabot novada/pilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku kompetenču attīstību un līdzdalību, 14. jūnijā, plkst. 15:00, pašvaldības pārstāvji, jaunatnes darbinieki, izglītības pārvalžu pārstāvji ir aicināti piedalīties informatīvā seminārā.

Dalībai seminārā nepieciešams reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/5r3z

Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projekta laikā pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām, kā arī izstrādās savas skolas “Labbūtības ceļakarti” un saņems 1000 eiro finansējumu tās īstenošanai. Projektā plānots iesaistīt līdz 144 Latvijas skolu komandas no dažādiem Latvijas novadiem. Izglītības iestāžu pašpārvaldes savu dalību projektā var pieteikt līdz 2021. gada 11. jūnijam.

Projekts notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 372 000 euro. Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnes sadaļā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai”.

Dalīties
Translate »