Vēsture

1999. gada 18. augustā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.423 tiek apstiprināti bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” statūti.


1999. gada 24. augustā bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” tiek reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas nr.000345721.


2004. gada 7. oktobrī ir apstiprināta bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” reorganizācija par valsts aģentūru “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.


2007. gada 1. janvārī valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ķļūst par bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā esošu valsts iestādi.


Ar 2009. gada 1. jūliju valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.


Valsts aģentūras “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” statuss ir nostiprināts: Publisko aģentūru likumā; Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 “Valsts aģentūras “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” nolikums”, Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.925 “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 “Valsts aģentūras “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” nolikums” un Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr. 1073 “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.592 “Valsts aģentūras”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”””.


2013. gada 1.janvārī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra kļūst par valsts tiešās pārvaldes iestādi. Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.863 „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums”.

 

Dalīties
Translate »