Vakances

 •  

  Galvenie darba pienākumi:

  - piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI!" (turpmāk - projekts) darbību īstenošanā saskaņā ar projekta mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem;

  - izskatīt projektā iesaistīto pašvaldību iesniegtos pārskatus, izvērtējot jauniešiem sniegtā atbalsta saturu un tā kvalitāti, un projekta finansējuma pieprasījumus.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  -  augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

  -  vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;

  -  vairāk kā viena gada darba pieredze projektu vadībā;

  -  darba pieredze jaunatnes politikas īstenošanas jomā;

  -  zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu;

  -  zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības fondu ieviešanu;

  -  labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express);

  -  labas angļu valodas zināšanas.

   

  Aģentūra piedāvā:

  - interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;

  - draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;

  - sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;

  - iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās mācībās;

  - atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai  (no 1052.00 līdz 1300.00 eiro).

   

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

  2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

   

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām aicinām līdz 2021. gada 18. septembrim (ieskaitot) sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

  - iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 •  

  Galvenie amata pienākumi:

  - nodrošināt Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” mācību un sadarbības projektu norisi nacionālā un starptautiskā līmenī;

  - organizēt nacionāla un starptautiska līmeņa mācības un pasākumus;

  - piedalīties aģentūras darba stratēģiskajā plānošanā;

  - sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām institūcijām, citu valstu programmas „Erasmus+” nacionālajām aģentūrām savas kompetences ietvaros.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  - atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

  - augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

  - vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;

  - vismaz divu gadu darba pieredze projektu vadībā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tajā skaitā, mācību jomā;

  - darba pieredze iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē;

  - zināšanas un izpratne par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”;

  - zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu;

  - labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express);

  - ļoti labas angļu valodas zināšanas;

  - vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

   

  Aģentūra piedāvā:

  - interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;

  - draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;

  - sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;

  - iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās un starptautiskajās mācībās;

  - atalgojumu atbilstoši 11. mēnešalgu grupai (1052.00 - 1380.00 eiro).

   

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

  2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

   

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām aicinām sūtīt līdz 26.09.2021 (ieskaitot) elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

  - iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Dalīties
Translate »