Vakances

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Juridiskās un administratīvās vadības nodaļas vecākā juriskonsulta amata vietu (uz noteiktu laiku līdz 31.12.2027.) (ierēdņa amats)

   Galvenie amata pienākumi:

  - izstrādāt un juridiski noformēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – Aģentūra) tiesību aktu projektus Aģentūras administrētajām programmām un projektiem (piem., Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+”, Eiropas Savienības programma “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Jaunatnes politikas valsts programma un citas programmas vai projekti jaunatnes jomas atbalstam) un Aģentūras pamatdarbības procesiem, kā arī attiecīgos Aģentūras tiesību aktu projektus, sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā;- izstrādāt un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos, kā arī izvērtēt Aģentūras administratīvo aktu projektu tiesiskumu un lietderību;

  - izstrādāt un juridiski noformēt līgumprojektus un vienošanās projektus;

  - sagatavot prasības pieteikumu, apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību, blakus sūdzību, paskaidrojumu, lūgumu un citu dokumentu projektus civillietās un administratīvajās lietās, kā arī pārstāvēt Aģentūru tiesas sēdēs.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  - atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

  - saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7.panta 1.1 daļu un 8. panta otro daļu uz amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;

  - augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

  - vismaz trīs gadu darba pieredze valsts pārvaldē;

  - vismaz divu gadu darba pieredze normatīvo aktu un administratīvo aktu projektu izstrādē un analīzē;

  - vēlama darba pieredze kā valsts institūcijas pārstāvim tiesvedības procesos;

  - zināšanas un izpratne par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem valsts pārvaldes jomā;

  - savas kompetences ietvaros zināšanas un izpratne par ārvalstu finanšu instrumentu vadību.

  - labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express);

  - teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;

  - labas angļu valodas zināšanas.

   

  Aģentūra piedāvā:

  - interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;

  - draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;

  - sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;

  - iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās mācībās;

  - profesionālās izaugsmes iespējas;

  - iespēju strādāt daļēji attālināti;

  - amats klasificēts 24. amata saimē III līmenī, 11.mēnešalgu grupa;

  - atalgojums no 1647.00 euro līdz 2471.00 euro.

   

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

  2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

   

  Gaidīsim Jūsu CV, kā arī motivācijas vēstuli ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, līdz 22.09.2023. (ieskaitot) ar norādi “Vecākais juriskonsults”. Tālrunis uzziņām 67358073.

   

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  - jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

  - iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Dalīties
Translate »