Vakances

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

  izsludina konkursu uz vakanto

  Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatora amata vietu

  (uz noteiktu laiku līdz 2027.gada 31.decembrim) (ierēdņa amats)

  Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošināt Jaunatnes politikas valsts programmas mācību un sadarbības projektu un Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” 2021.-2027. gada norisi nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • koordinēt darbu ar izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7.panta 1.1 daļu un 8. panta otro daļu uz amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
  • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vismaz divu gadu darba pieredze projektu vadībā, tajā skaitā, mācību jomā;
  • vēlama pieredze jaunatnes jomā pašvaldībā vai nevalstiskajā institūcijā;
  • vēlama vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
  • pieredze iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē;
  • zināšanas un izpratne par Jaunatnes politikas valsts programmu un programmu “Erasmus+”;
  • zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express);
  • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
  • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

  Aģentūra piedāvā:

  • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
  • draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
  • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
  • iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās un starptautiskajās mācībās;
  • mēnešalga: 1.kategorijai 1052 euro, 2.kategorijai 1209 euro, 3.kategorijai 1380 euro (pirms nodokļu nomaksas), atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 44.amata saimes IIIA līmenī, 11.mēnešalgu grupa.

   

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

  2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

   

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  • iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

  izsludina konkursu uz vakanto

  Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatora amata vietu

  (uz nenoteiktu laiku) (ierēdņa amats)

  Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošināt Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” (turpmāk – programma “Erasmus+) jaunatnes līdzdalības projektu dzīves cikla administrēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām;
  • sniegt konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem par programmas “Erasmus+” nosacījumiem, nodrošināt atbalstu un uzraudzību projektu īstenotājiem;
  • organizēt un vadīt informatīvos pasākumus par programmas “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības  projektiem, piedalīties mācību pasākumos, sniegt saturisko atbalstu mācību pasākumu norisē, kā arī piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā mērķa grupai.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vismaz viena gada pieredze darbā ar projektiem;
  • vēlama viena gada darba pieredze administratīvo aktu projektu izstrādē;
  • vēlama viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
  • vēlama pieredze projektu īstenošanā;
  • vēlamas zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Word, Microsoft Excel un Outlook Express);
  • labas angļu valodas zināšanas;
  • vēlamas krievu valodas zināšanas;
  • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

  Aģentūra piedāvā:

  • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
  • draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
  • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
  • iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās un starptautiskajās mācībās;
  • mēnešalga: 1.kategorijai 1052 euro, 2.kategorijai 1209 euro, 3.kategorijai 1380 euro (pirms nodokļu nomaksas), atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 44.amata saimes IIIA līmenī, 11.mēnešalgu grupa.

   

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

  2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

   

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  • iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Dalīties
Translate »