Vakances

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto

  Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatora amata vietu (uz nenoteiktu laiku) (ierēdņa amats)

  Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošināt atbalsta aktivitātes Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un „Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros:
  • organizēt nacionāla un starptautiska līmeņa mācības un pasākumus;
  • piedalīties mācībās un citos pasākumos ar mērķi vadīt darba grupas vai uzraudzīt pakalpojuma sniedzēju darbu;
  • piesaistīt dažādu jomu organizācijas un jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem iesaistei programmās;
  • sagatavot mācību tāmes, sekot līdzi finanšu izlietojumam, tajā skaitā, saskaņot attiecīgos rēķinus;
  • izskatīt mācību vadītāju un reģionālo sadarbības partneru organizēto mācību pieteikumus un atskaites;
  • ievadīt informāciju par īstenotajiem projektiem aģentūras un Eiropas Komisijas informācijas sistēmās;
  • piedalīties aģentūras iekšējo normatīvo aktu izstrādē.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;
  • vismaz divu gadu darba pieredze projektu vadībā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tajā skaitā, mācību jomā;
  • darba pieredze iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē;
  • zināšanas un izpratne par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
  • zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu;
  • zināšanas un izpratne par sociālās iekļaušanas tēmu darbā ar jauniešiem;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office, Outlook Express);
  • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
  • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
  • stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

   

  Aģentūra piedāvā:

  • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
  • draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
  • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
  • iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās un starptautiskajās mācībās;
  • atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai no 1052.00 līdz 1380.00 eiro.

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  • 1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
  • 2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 20.01.2022 aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  • iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatora amata vietu (uz noteiktu laiku) (ierēdņa amats)

  Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošināt atbalsta aktivitātes Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros;
  • nodrošināt Eurodesk darbību Latvijā;
  • nodrošināt Mācību un sadarbības plānā iekļauto, mācību plānošanu un īstenošanu Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7.panta 1.1 daļu un 8. panta otro daļu uz amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
  • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vismaz divu gadu darba pieredze projektu vadībā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, tajā skaitā, mācību jomā;
  • vēlama pieredze jaunatnes un nodarbinātības jomā;
  • vēlama viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
  • zināšanas un izpratne par nodarbinātības jomu un darba tirgus tendencēm;
  • zināšanas un izpratne par jaunatnes jomu un neformālo izglītību;
  • ļoti labas prasmes darbā ar Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point un Outlook Express;
  • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
  • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
  • stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

   

  Aģentūra piedāvā:

  • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
  • draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
  • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
  • iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās un starptautiskajās mācībās;
  • atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (1052.00 līdz 1380.00 eiro bruto)

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  • 1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
  • 2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

   

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 20.01.2022 aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  • iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

   

 •  

  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina konkursu uz vakanto Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatora amata vietu (ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

   

  Galvenie amata pienākumi:

  • nodrošināt Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” (turpmāk – programma “Erasmus+) jaunatnes līdzdalības projektu dzīves cikla administrēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām;
  • sniegt konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem par programmas “Erasmus+” nosacījumiem, nodrošināt atbalstu un uzraudzību projektu īstenotājiem;
  • organizēt un vadīt informatīvos pasākumus par programmas “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības  projektiem, piedalīties mācību pasākumos, sniegt saturisko atbalstu mācību pasākumu norisē, kā arī piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā mērķa grupai.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vismaz viena gada pieredze darbā ar projektiem;
  • vēlama viena gada darba pieredze administratīvo aktu projektu izstrādē;
  • vēlama viena gada darba pieredze valsts pārvaldē;
  • vēlama pieredze projektu īstenošanā;
  • vēlamas zināšanas un izpratne par jaunatnes un neformālās izglītības jomu;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Word, Microsoft Excel un Outlook Express);
  • labas angļu valodas zināšanas;
  • vēlamas krievu valodas zināšanas;
  • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
  • stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

  Aģentūra piedāvā:

  • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
  • draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
  • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
  • iespēja papildināt savas zināšanas nacionālajās un starptautiskajās mācībās;
  • atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (no 1052.00 eiro līdz 1380.00 eiro).

  Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

  • 1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
  • 2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

  Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 25.01.2022. aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: personals@jaunatne.gov.lv, tālrunis uzziņām 67358073.

  Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka:

  • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  • iepriekš minēto jūsu personāla datu apstrādes pārzinis ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Dalīties
Translate »