Konsultatīvā padome

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotās jaunatnes politikas ieviešanā, kopš 2018. gada pavasara JSPA darbojas Konsultatīvā padome. Konsultatīvajā padomē, saskaņā ar nolikumu, darbojas pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, JSPA pārstāvji, Izglītības un zinātnes ministrijas, JSPA mācību vadītāju kopas, “Eurodesk Latvija” un “Europeers Latvija” tīkla pārstāvji.

 

Padomes sēdes notiek vismaz divas reizes gadā un tajās tiek kopīgi diskutēts par JSPA prioritātēm un veicamajiem darbiem, tādējādi uzlabojot JSPA administrēto programmu īstenošanas kvalitāti un sniedzot pienesumu jaunatnes jomas attīstībai kopumā.

JSPA Konsultatīvās padomes sastāvs

Priekšsēdētāja: JSPA direktore Līga Lejiņa.

Padomes locekļi:

  1. Izglītības un zinātnes ministrija (pārstāvis – Randa Ķeņģe).
  2. JSPA Mācību vadītāju kopas pārstāvis – Staņislavs Babins.
  3. Eiropas informācijas tīkla jauniešiem “Eurodesk” Latvijas tīkls pārstāvis – Linda Kalniņa-Roderte (Biedrība “Creative Minds for Culture”).
  4. Jauniešu tīkla “EuroPeers” Latvijas grupas pārstāvis – Jāzeps Krukovskis.
  5. Biedrība “Attīstības platforma YOU+” (pārstāvis Andris Kāposts).
  6. Biedrība “3DFriends” (pārstāvis Anžeļika Marija Zuba).
  7. Biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” (pārstāvis Ance Mālkalna).
  8. Saldus novada pašvaldība (pārstāvis Signe Meire).
  9. Valmieras novada pašvaldība (pārstāvis Daina Roze).

Pieaicinātais patstāvīgais eksperts bez balss tiesībām: Katrīna Leitāne.

Dalīties
Translate »