Youthpass

“Youthpass” ir SALTO resursu centra iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu dokumentu, kas veicinātu iegūto kompetenču apzināšanos un atzīšanu Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu ietvaros. Vairāk par “Youthpass”.

 • "Youthpass" ir vairāk nekā sertifikāts. Tas ir rīks, ko var izmantot neformālās un ikdienas izglītībā darba ar jaunatni ietvaros.

  "Youthpass" palīdz katra dalībnieka mācīšanās procesā. To var izmantot:

  • lai izvirzītu mācīšanās mērķus (saprastu, ko vēlos mācīties un kā to labāk izdarīt);
  • lai reflektētu un izvērtētu mācīšanās mērķus (saprastu, kā, kad un ko esmu iemācījies);
  • lai veicinātu dalībnieka apzināšanos par iegūtajām un pilnveidotajām kompetencēm (kompetenču aprakstīšanas/ sertifikāta veidošanas process);
  • lai atzītu pilnveidotās un iegūtās kompetences darba devējam/ izglītības iestādei utt. (saņemtais sertifikāts).
 • Neformālās izglītības aktivitātēs iegūts "Youthpass" sertifikāts apliecina tā saņēmēja (jaunieša, brīvprātīgā, jaunatnes darbinieka utt.) kompetences. 

  Kompetences = zināšanas + prasmes + attieksmes (motivācija) 

  Piemērs:
  Zināšanas:
  jaunietis zina, kādēļ jāšķiro atkritumi un kāda ir atkritumu ietekme uz vidi.
  Prasmes: jaunietis prot šķirot atkritumus, ieliekot atkritumus atbilstošas krāsas atkritumu tvertnēs.
  Attieksmes: jaunietis ir motivēts šķirot atkritumus, samazinot vides piesārņojumu. 

  “Youthpass” ir balstīts uz astoņām Eiropas Savienības mūžizglītības kompetencēm:

  1. Rakstpratības kompetence;
  2. Daudzvalodu kompetence;
  3. Matemātiskā kompetence un kompetence dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs;
  4. Digitālā kompetence;
  5. Personīgā, sociālā un mācīšanās mācīties kompetence;
  6. Pilsoniskā kompetence;
  7. Uzņēmējdarbības kompetence;
  8. Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence.

  Vairāk informācijas par astoņām Eiropas Savienības mūžizglītības kompetencēm latviešu valodā atrodams šeit.

 • Jaunatnes darbiniekiem, kā arī projekta komandas dalībniekiem (mentoriem, jauniešu līderiem u.tml.) jaunie “Youthpass” sertifikāti piedāvā iespēju izmantot Eiropas apmācību stratēģijas (European Training strategy) kompetenču modeli mācībām un darbam starptautiskā mērogā (mobilitātei) kā ietvaru profesionālo kompetenču pašnovērtējuma veikšanai.

  “Youthpass” Eiropas mācību stratēģijas kompetenču (ETS) modeli veido:

  1. Indivīdu un grupu mācīšanās procesa virzīšana bagātinošā vidē;
  2. Programmu izstrādāšana;
  3. Resursu organizēšana un vadīšana;
  4. Veiksmīga sadarbošanās komandās;
  5. Jēgpilna komunikācija ar citiem;
  6. Starpkultūru kompetence;
  7. Tīklošanās un interešu aizstāvība;
  8. Izvērtēšanas prakse, lai novērtētu situāciju un ieviestu nepieciešamās izmaiņas;
  9. Pilsoniskā iesaiste.

  Vairāk informācijas par jaunatnes darbinieku un komandas dalībnieku kompetencēm angļu valodā atrodams šeit.

 • Youthpass” sertifikāts sastāv no 3 daļām:

  • Pirmā lapa apliecina dalību projektā. Tā satur galveno informāciju par projektu, tā kontekstu un datus par dalībnieku. To paraksta organizācijas likumīgais pārstāvis.
  • Otrajā sadaļā ir vairāk aprakstīts par pašu projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem. Šo sertifikāta daļu paraksta par projektu atbildīgā persona.
  • Trešajā sadaļā dalībnieki reflektē un apraksta savus projekta laikā iegūtos mācīšanās rezultātus, balstoties vai nu uz astoņām Eiropas Savienības mūžizglītības kompetencēm (piem., jauniešu, brīvprātīgā darba projekti u.tml.), vai  Eiropas apmācību stratēģijas kompetenču modeli (piem., jaunatnes darbinieku mobilitāte). Šajā sadaļā dalībnieki var iekļaut tik daudz informācijas, cik vēlas, kā arī nav nepieciešams iekļaut visas kompetences. Atkarībā no projekta formāta, persona, kas bija iesaistīta procesā dalībnieka mācības projekta laikā var parakstīt arī sertifikāta trešo daļu.

  Ja kādi no mācīšanās rezultātiem neiekļaujas “Youthpass” definētajās kompetencēs, tos var aprakstīt “Youthpass” sadaļā “Citas kompetences”.

  “Youthpass” sertifikātu piemērus var atrast “Youthpass” tīmekļa vietnes sadaļā sertifikātu piemēri.

  1. Jāpiereģistrējas tīmekļa vietnē.
  2. Jāievada apstiprinātā projekta numurs (piemēram, 2021-3-LV02-KA105-999999) kā parole, lai izveidotu sertifikātus konkrētajam projektam.
  3. Jāievada informācija par projektu un par dalībnieku (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
  4. Jāapkopo dalībnieku mācīšanās ieguvumi (tehniskais risinājums tiek skaidrots, kamēr izgatavojat sertifikātu).
  5. Jāizdrukā "Youthpass" (vēlams uz 160 g/m2 papīra, izmantojot krāsaino printeri).
  6. Jāparaksta "Youthpass" (paraksta projekta koordinators un organizācijas likumīgais pārstāvis).
  7. Jāizsniedz "Youthpass" projekta dalībniekiem, kas izteikuši vēlēšanos saņemt šo dokumentu.

  Rokasgrāmata ““Youthpass” sertifikāta izveide soli pa solim”

  NB!  "Youthpass" var saņemt visi programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībnieki. Projekta īstenotājiem ir pienākums informēt iesaistītos projekta dalībniekus par viņu tiesībām saņemt "Youthpass" , kā arī nodrošināt  "Youthpass" katram dalībniekam, kas to pieprasa.

  2023. gada jūlijā izsniegto “Youthpass” sertifikātu skaits sasniedza 1 500 000!

  2023. gada pirmajā pusgadā dažādās valstīs “Youthpass” sertifikāti izsniegti 2041 Latvijas dalībniekam 422 projektos. 336 Latvijas dalībnieki “Youthpass” izmantojuši arī kā mācīšanās rīku, aizpildot sertifikāta kompetenču sadaļu.

  Latvijā 2023. gada pirmajā pusgadā “Youthpass” izsniegušas 73 organizācijas 105 dažādos projektos, kopumā izsniedzot sertifikātus 1776 projektu aktivitāšu dalībniekiem, un 226 no tiem sertifikātu ir izmantojuši kā mācīšanās rīku, aizpildot kompetenču sadaļu.

 • Jaunos 2021.-2027. gada “Youthpass” sertifikātus šobrīd iespējams izveidot tikai angļu valodā. Šobrīd sertifikāti tiek tulkoti arī citās valodās, t.sk. latviešu valodā.

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Ja esat bijis programmas “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta dalībnieks un neesat saņēmis Youthpass sertifikātu, vispirms jāsazinās ar organizāciju, kas īstenoja projektu, un jāinformē par to. Var būt vairāki iemesli, kāpēc sertifikāts vēl nav saņemts. Ja 14 dienu laikā no organizācijas nesaņemat nekādu atbildi, sazinieties ar Youthpass palīdzības dienestu, angļu valodā rakstot uz e-pastu: youthpass@salto-youth.net. Sazinoties ar palīdzības dienestu, iekļaujiet informāciju par projektu (projekta nosaukumu un datumus, projekta numuru (ja zināms), organizācijas nosaukumu, kontaktpersonas vārdu un e-pasta adresi). Palīdzības dienests centīsies sazināties ar organizāciju dalībnieka vārdā. Youthpass sertifikātus SALTO resursu centrs neuzglabā un neizsniedz centralizēti. Tos savu aktivitāšu dalībniekiem var izsniegt tikai projekta organizatori.
 • Youthpass sertifikātus savu projektu dalībniekiem var izsniegt vai atkārtoti izsniegt tikai projekta organizatori. SALTO resursu centrs neuzglabā sertifikātus centralizēti un nevar tos (atkārtoti) izsniegt. Ja nevarat atrast savu Youthpass sertifikātu, sazinieties ar organizāciju, kas organizēja projektu, un informējiet, ka vēlaties saņemt jaunu sertifikāta kopiju. Projekta organizatoriem joprojām var būt piekļuve datiem un Youthpass sertifikātiem, kas izveidoti konkrētajam projektam. Tomēr jāņem vērā, ka iespēja atrast organizāciju (un tādējādi arī ar Youthpass saistītos datus) samazinās, ja kopš projekta ir pagājuši vairāki gadi. Ja nesaņemat atbildi no organizācijas, kas īstenoja projektu, 14 dienu laikā sazinieties (angļu valodā) ar Youthpass palīdzības dienestu uz e-pastu youthpass@salto-youth.net. Palīdzības dienests centīsies sazināties ar organizāciju dalībnieka vārdā.
 • Dalībnieks pats nevar lejupielādēt sertifikātu no Youthpass vietnes, to var izdarīt tikai organizācija, kas īsteno projektu. Kad esat beidzis rediģēt savus datus un iesniedzis tos organizācijai, izmantojot jums nosūtīto saiti, organizācija varēs ģenerēt sertifikātu un izdrukāt to jūsu vietā.

 • Ja saite vairs nav aktīva, lūdzu, sazinieties ar organizāciju, kas īsteno projektu. Organizācija var nosūtīt jums jaunu uzaicinājumu turpināt darbu ar Youthpass, izmantojot savu Youthpass kontu. Ar šo uzaicinājumu jūs saņemsiet jaunu saiti un jaunu piekļuvi darbam ar savu Youthpass.

  Ja 14 dienu laikā pēc sazināšanās ar  organizāciju nesaņemat nekādu atbildi, sazinieties (angļu valodā) ar Youthpass palīdzības dienestu uz e-pastu youthpass@salto-youth.net. Palīdzības dienests centīsies sazināties ar organizāciju dalībnieka vārdā.

 • Sertifikātam ir lielāka vērtība, ja tas ir parakstīts, jo dažos gadījumos paraksts apliecina, ka sertifikāts ir oficiāls dokuments.

  Pagaidām Youthpass sertifikātus nepieciešams izdrukāt parakstīšanai, jo Youthpass rīkā digitālais paraksts vēl nav iespējots. Dažreiz organizācijas izsūta sertifikātus pa e-pastu un lūdz dalībniekiem tos izdrukāt pašiem. Šajā gadījumā sertifikāts tiek piegādāts bez oriģinālā paraksta. Ja vēlaties, lai sertifikāts tiktu parakstīts, informējiet organizāciju, kas īsteno projektu, un lūdziet tās atbalstu.

 • Ja pamanāt kļūdu savā Youthpass sertifikātā, sazinieties ar projekta organizatoriem un lūdziet to izlabot un atkārtoti izsniegt sertifikātu. Ja kļūda ir jūsu personīgajā informācijā (piem., vārdā, uzvārdā, personas kodā), varat lūgt organizācijai uzaicināt jūs rediģēt jūsu datus. Ar šo uzaicinājumu jūs saņemsiet saiti, lai strādātu pie sava Youthpass sertifikāta un labotu nepieciešamo informāciju. Pēc tam projekta organizatoriem būs atkārtoti jāizsniedz sertifikāts.

 • Ja piedalījāties kādā projektā, kas notika pirms kāda laika vai arī kādā no iepriekšējām programmām atbalstītā projektā, jūs joprojām varat lūgt saņemt Youthpass sertifikātu. Tomēr jāņem vērā, ka SALTO resursu centram nav centrālas piekļuves sertifikātiem. Sertifikātu var izsniegt organizācija, kas bija atbildīga par projektu.

  Ja vēlaties iegūt Youthpass sertifikātu, sazinieties ar organizāciju, kas īstenoja projektu, un lūdziet tai atbalstu. Jāņem vērā, ka iespējas sazināties ar organizāciju un saņemt Youthpass sertifikātu samazinās, ja kopš projekta īstenošanas ir pagājis ilgs laiks.

 • Ja kontu izveidojāt kļūdas dēļ, lūdzu, informējiet Youthpass palīdzības dienestu, nosūtot e-pastu angļu valodā uz youthpass@salto-youth.net. Rakstot norādiet arī, kuru e-pasta adresi izmantojāt konta izveidei, lai to varētu izdzēst no Youthpass datu bāzes.

  Dalībniekiem nav jāizveido Youthpass konts. Kontus izveido projekta organizatori. Organizatori var aicināt dalībniekus rediģēt savus datus sertifikātiem. Šis uzaicinājums nosūta saiti, lai piekļūtu dalībnieka veidlapai, un to dalībnieks var izmantot bez Youthpass konta.

 • Visiem programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībniekiem ir tiesības saņemt Youthpass sertifikātus un būt informētiem par šo iespēju. Ja dalībnieki vēlas saņemt Youthpass sertifikātu, par tā izsniegšanu ir atbildīga organizācija, kas parakstījusi dotācijas līgumu. Sertifikātus vēlams izsniegt sadarbībā ar pārējām projekta partnerorganizācijām.

  Informācija par projektu jāievada organizācijai, nevis pašiem dalībniekiem. Kad ir ievadīta projekta informācija un pamatinformācija par dalībniekiem, ir iespējams aicināt dalībniekus rediģēt savus datus Youthpass vietnē. Tādējādi dalībniekiem tiks nosūtīta saite, ar kuru viņi varēs piekļūt savai veidlapai un rediģēt savus personas datus un/vai pierakstīt savus mācību rezultātus. Šim nolūkam viņiem nav nepieciešams Youthpass konts.

  Ja iespējams, katrai organizācijai ieteicams izmantot vienu kopīgu kontu. Tādā veidā ir vieglāk atrast projektus un sertifikātus organizācijas kontā.

 • Vai esat pārliecināts, ka ievadītais numurs ir pareizais projekta numurs? Projekta numurs ir vienāds ar parakstītā dotācijas līguma numuru. Tam ir jāatbilst noteiktai struktūrai, lai to pieņemtu Youthpass sistēma (piemēram, 2022-1-LV02-KA152-YOU-000000000).

  Ja projekta numuram ir vajadzīgā struktūra, bet Youthpass sistēma to joprojām nepieņem, iemesls var būt kāds no šiem:

  • Projekta numurs nav ievadīts tieši tāds, kāds tas ir norādīts dotācijas līgumā;
  • Nejauši pievienota vai nokopēta tukša vieta kopā ar numuru. Šādā gadījumā sistēma nesapratīs numuru. Mēģiniet ievadīt numuru vēlreiz, ierakstot to manuāli;
  • Youthpass sertifikāts šāda veida projektiem vēl nav pieejams.

  Ja iepriekš minētie iemesli neattiecas uz jūsu situāciju, lūdzu, sazinieties ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

 • Ja reģistrējāties, bet nesaņēmāt paroli, tad nebūs iespējas pieteikties savā Youthpass kontā.

  Parolei bija jābūt automātiski nosūtītai uz e-pasta adresi, kuru ievadījāt reģistrācijas laikā. Lūdzu, pārbaudiet surogātpasta mapes, jo e-pasts ar paroli varēja nonākt tur. Ja nevarat to atrast, lūdzu, sazinieties ar Youthpass komandu, nosūtot e-pastu angļu valodā uz youthpass@salto-youth.net. Palīdzības dienests varēs jums manuāli izveidot jaunu paroli.

 • Pierakstieties savā Youthpass kontā ar savu pašreizējo paroli. Pēc tam ejiet uz “Go to your account” (lapas kreisajā pusē nedaudz uz leju) un “Edit your personal details” (lapas augšējā kreisajā pusē virs “Your recent projects”), ritiniet lapu uz leju, līdz tiek parādīta iespēja “Change your password”. Ja rodas kādas problēmas, lūdzu, sazinieties ar Youthpass palīdzības dienestu, rakstot angļu valodā uz e-pastu youthpass@salto-youth.net

 • Ir iespējams mainīt organizācijas Youthpass konta īpašnieka (administratora) personas datus, tostarp vārdu, e-pasta adresi un paroli. Pēc pieteikšanās ar vecajiem pieteikšanās datiem iespējams rediģēt šos datus sadaļā “Edit your personal details”.

  Ja jums nav pieteikšanās datu (piemēram, ja kolēģis, kurš bija konta īpašnieks, vairs nestrādā jūsu organizācijā) un jums ir nepieciešams piekļūt jūsu organizācijas Youthpass kontam, lūdzu, sazinieties ar Youthpass komandu, nosūtot e-pastu angļu valodā uz youthpass@salto-youth.net, lai saņemtu palīdzību.

 • Ja vēlaties izmēģināt un saprast, kā darbojas Youthpass rīks, neveidojot īstus sertifikātus, varat to izdarīt Youthpass demonstrācijas vietnē demo.youthpass.eu/en/. Demonstrācijas lapas vispārīgie pieteikšanās dati ir:

  • pieteikšanās vārds: test@youthpass.eu;
  • parole: test

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka demonstrācijas lapā ievadītie dati ir redzami visiem demonstrācijas vietnes lietotājiem. Tāpēc neievadiet šeit nekādu īstu personisku vai ar projektu saistītu informāciju. Varat izmantot projektu numuru piemērus (norādīti palīdzības tekstos skata “Enter new project” apakšā), lai izveidotu dažāda veida sertifikātus.

  Demonstrācijas lapai pievienotā informācija un tajā izveidotie sertifikāti netiks pārsūtīti uz jūsu Youthpass kontu www.youthpass.eu

  Demonstrācijas vietnē ievadītie dati un izveidotie sertifikāti tiek dzēsti katru svētdienas vakaru.

 • Nē, jums pašam nav iespējas izdzēst projektus no sava konta. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no nejaušas sertifikātu dzēšanas.

  Ja esat izveidojis projektu, kas ir jādzēš, varat sazināties ar Youthpass komandu, nosūtot e-pastu angļu valodā uz youthpass@salto-youth.net, un mēs to izdzēsīsim jūsu vietā.

 • Kopš 23.05.2022. jauns tehniskais risinājums Youthpass sertifikātiem ir pieejams projektiem, kas piešķirti programmā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021.-2027. gadam. Tie ir pieejami visiem projektu formātiem, izņemot DiscoverEU Inclusion, kas sekos 2023. gadā. DiscoverEU Youthpass sertifikāti nebūs pieejami.

  Izmaiņas jaunajos Youthpass sertifikātos:

  • Jauns dizains.
  • Trīs sertifikāta daļas, kuras var izsniegt daļēji neatkarīgi viena no otras: pirmā lapa ar galvenajiem faktiem par projektu, izvēles sadaļa par mācīšanās rezultātiem, kam seko iespēja aprakstīt sīkāku informāciju par projektu. Pēdējā sadaļa paredzēta ilgtermiņa projektiem, kas ietver vairākas aktivitātes.
  • Iespēja aprakstīt vairākas aktivitātes viena projekta ietvaros.
  • Iespēja iekļaut atsauces uz papildu informāciju un pierādījumus par mācīšanās rezultātiem.
  • Iespēja izsniegt Youthpass sertifikātus komandas locekļiem (piem., jauniešu līderiem, mentoriem), ja nepieciešams.
  • QR kods, lai apstiprinātu sertifikāta autentiskumu.
  • Mācību aktivitātēm, kuru mērķauditorija ir jaunatnes darbinieki kā izglītojamie, attiecīgie Youthpass sertifikāti piedāvā jaunatnes darbinieku ETS kompetenču modeli kā ietvaru kompetenču attīstības aprakstam. Tas pats attiecas uz komandas locekļu sertifikātiem.

  Projektiem, kas jau iepriekš ievadīti Youthpass datubāzē, nekas nemainās, tie turpinās izmantot līdzšinējos sertifikātu formātus, kas joprojām ir spēkā. Gadījumā, ja organizācijas vēlas izmantot jaunos sertifikātus, projekts būs jāievada datu bāzē no jauna.

  Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar Youthpass komandu, rakstot e-pastu angļu valodā uz youthpass@salto-youth.net.

 • Youthpass process tiek ievērots visa projekta dzīves cikla laikā.

  Plānošanas un sagatavošanas posmā būtu svarīgi informēt dalībniekus par iespēju saņemt Youthpass sertifikātu. Ieteicams aicināt dalībniekus domāt par saviem mācību mērķiem un, iespējams, pat izveidot mācību plānu. Vislabāk to darīt ar koordinatora, piemēram, mentora, mācību vadītāja, supervizora, atbalstu.

  Ja projektā ir paredzēta sagatavošanās vizīte, tā ir lieliska iespēja koncentrēties uz mācīšanos un pārrunāt, kā tieši mācību atbalsts tiek plānots visa projekta laikā.

  Īstenojot projektu vai aktivitāti, ir svarīgi plānot vairākas metodes un vietu pārdomām, kā arī aicināt dalībniekus regulāri reflektēt par savu mācīšanās pieredzi. Viņus var mudināt pierakstīt jaunapgūto dienasgrāmatas, video vai citā formā, kas viņiem patīk, visa projekta laikā, lai palīdzētu izveidot Youthpass kompetenču sadaļas pamatu. Daudzveidīgu pārdomu aktivitāšu klāsta plānošana, tostarp individuālu, vienaudžu un grupu pārdomu brīži, palīdz iegūt bagātīgāku novērtējumu.

  Tuvojoties aktivitātes beigām, dalībniekiem var būt nepieciešams atbalsts, aprakstot mācīšanās rezultātus sertifikāta iegūšanai. Šim nolūkam jaunieši varētu izmantot pamatkompetences mūžizglītībai, savukārt darbā ar jaunatni iesaistītie un komandas dalībnieki var izmantot ETS kompetenču modeli jaunatnes darbiniekiem, kas darbojas starptautiski. Ja iespējams, var būt noderīgi arī daži papildu norādījumi par Youthpass izmantošanu viņu turpmākajos personīgajos un profesionālajos ceļos.

  Šeit pieejama informācija par to, kā izmantot Youthpass dažādās īstermiņa grupu aktivitātes fāzēs.

 • Arī projekta organizēšana kā neformālai jauniešu grupai nozīmē, ka varat veidot Youthpass sertifikātus savai komandai un citiem dalībniekiem (ja viņi vēlas dokumentēt savus mācīšanās rezultātus ar Youthpass, sertifikātu var izsniegt arī viņiem). Ja jums nav organizācijas, kas jūs atbalsta šajā procesā, ieteicams veikt tālāk norādītās darbības:

  • Reģistrējieties Youthpass kontam Youthpass tīmekļa vietnē. Personai, kas ir uzņēmusies atbildību par projektu, arī ieteicams reģistrēties Youthpass vietnē.
  • Pirmo reizi reģistrējoties Youthpass tīmekļa vietnē, tiks lūgts ievadīt savas organizācijas vai neformālās grupas nosaukumu. Ja projektu īsteno neformāla grupa, bet tai nav nosaukuma, tad šajā laukā ieteicams rakstīt "neformāla jauniešu grupa". Lūgums konkrētajā laukā nerakstīt personas vārdu vai uzvārdu, jo tas ir vispārīgs lauks, kas tiks parādīts visos šī projekta Youthpass sertifikātos.
  • Projekta laikā jāatceras pārdomāt savu mācīšanos un jāaicina to darīt arī savas komandas locekļus, lai projekta beigās iegūtās zināšanas varētu dokumentēt Youthpass sertifikātos.
  • Pēc reģistrēšanās Youthpass tīmekļa vietnē un projekta un aktivitāšu datu ievadīšanas nepieciešamajos laukos, jūs varat uzaicināt citus sava projekta komandas locekļus un/vai dalībniekus strādāt ar saviem Youthpass sertifikātiem. Pievienojot personas, iespējams norādīt, vai viņi ir devuši ieguldījumu projektā kā dalībnieki vai kā komandas locekļi.
  • Kad Youthpass sertifikāts ir gatavs, tas ir jāparaksta. Ieteicams apsvērt iespēju lūgt organizāciju vai kopienu, kas guva labumu no projekta aktivitātēm, parakstīt jūsu Youthpass. Tādā veidā jūsu projekta ietekme varētu būt redzama arī jūsu Youthpass un sertifikātam būtu lielāka ticamība un pievienotā vērtība.

  Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā šādos projektos izmantot vienaudžu atbalstu, skatieties video par solidaritātes projektiem, kas pieejams SALTO Resursu centra Youtube kontā.

 • Youthpass sertifikātu var atjaunināt tik reižu, cik nepieciešams. Lai to izdarītu, jums būs vēlreiz jāģenerē sertifikāts, pēc projekta vai dalībnieka informācijas rediģēšanas pārejot uz cilni “Generate certificates” un izvēloties nepieciešamās personas. Iepriekš ģenerētais PDF sertifikāts tiks aizstāts ar jaunu, un to varēs lejupielādēt, saglabāt un vēlreiz izdrukāt.

 • Diemžēl šobrīd Youthpass sertifikātus var parakstīt tikai ar roku. Šobrīd tiek meklētas iespējas datubāzē iespējot digitālo parakstu. Iespēja parakstīt sertifikātus ar roku saglabāsies arī tad, kad būs izveidota digitālā paraksta iespēja.

 • Youthpass sertifikātus var izsniegt vairākās valodās. Arī vienu sertifikātu iespējams izsniegt vairākās valodās. 2021.–2027. gada programmām sertifikāti pašlaik ir pieejami tikai angļu valodā. Tulkojumi, t.sk., latviešu valodā, tiek izstrādāti, un tie būs pieejami, tiklīdz būs gatavi.

  Savukārt 2014.–2020. gada programmu sertifikātu tulkojumi ir pieejami vairākās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

 • YANS – Youthpass automātiskā paziņojumu sistēma – ir e-pasta paziņojumu sērija, kas tiek nosūtīta projektu organizatoriem, administratoriem un redaktoriem, kuri nodrošina šo funkciju savam projektam Youthpass datubāzē. Īsajos paziņojumos, ko YANS nosūta e-pastā, ir ietverti noderīgi padomi dažādiem projekta posmiem, lai palīdzētu un atgādinātu lietotājam par viņu uzdevumiem, kas saistīti ar Youthpass, un palīdzētu organizatoriem sekot līdzi projekta dalībnieku mācīšanās un Youthpass procesa atbalstam. Atkarībā no projekta ilguma un tā, kurā projekta posmā tika iespējots YANS, lietotājs saņem ne vairāk kā septiņus e-pastus. Lai maksimāli izmantotu šo atbalsta funkciju, ieteicams reģistrēt savu projektu Youthpass datubāzē pēc iespējas agrāk, piemēram, jau sagatavošanas posmā.

  YANS var iespējot attiecīgā projekta “Project OverviewYouthpass tīmekļa vietnē. Ja nepieciešams, jebkurā laikā šo funkciju var atspējot, pierakstoties savā kontā.

 • Youthpass izmanto pārskatīto pamatprasmju ietvaru mūžizglītībai kā atsauces sistēmu, lai aprakstītu dalībnieku mācīšanās rezultātus programmā “Erasmus+” (piemēram, jauniešu apmaiņas un jauniešu līdzdalības projektos) un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (piemēram, brīvprātīgā darba un solidaritātes projektos).

  Youthpass ir balstīts uz astoņām Eiropas Savienības mūžiglītības kompetencēm:

  • rakstpratības kompetence;
  • daudzvalodu kompetence;
  • matemātiskā kompetence un kompetence dabaszinātnēs, tehnoloģijās un inženierzinātnēs;
  • digitālā kompetence;
  • personīgā, sociālā un mācīšanās mācīties kompetence.
  • pilsoniskā kompetence;
  • uzņēmējdarbības kompetence;
  • kultūras izpratnes un izpausmes kompetence.

  Vairāk informācijas par astoņām Eiropas Savienības mūžiglītības kompetencēm latviešu valodā atrodams JSPA tīmekļa vietnē

  Jaunatnes darbiniekiem un citiem projekta komandas locekļiem jaunie Youthpass sertifikāti piedāvā iespēju izmantot Eiropas apmācību stratēģijas (European Training strategy) kompetenču modeli mācībām un darbam starptautiskā mērogā (mobilitātei) kā ietvaru profesionālo kompetenču pašnovērtējuma veikšanai.

 • Jaunatnes darbiniekiem jaunie Youthpass sertifikāti piedāvā iespēju izmantot Eiropas apmācību stratēģijas (European Training strategy) kompetenču modeli mācībām un darbam starptautiskā mērogā (mobilitātei) kā ietvaru profesionālo kompetenču pašnovērtējuma veikšanai.

  Youthpass Eiropas apmācību stratēģijas kompetenču (ETS) modeli veido:

  • indivīdu un grupu mācīšanās procesa virzīšana bagātinošā vidē;
  • programmau izstrādāšana;
  • resursu organizēšana un vadīšana;
  • veiksmīga sadarbošanās komandās;
  • jēgpilna komunikācija ar citiem;
  • starpkultūru kompetence;
  • tīklošanās un interešu aizstāvība;
  • izvērtēšanas prakse, lai novērtētu situāciju un ieviestu nepieciešamās izmaiņas;
  • pilsoniskā iesaiste.

  Vairāk informācijas par jaunatnes darbinieku un komandas locekļu kompetencēm angļu valodā atrodams JSPA tīmekļa vietnē.

 • Jā, 2021.-2027. gada programmām ir iespējams izsniegt Youthpass sertifikātus arī komandas locekļiem, piemēram, mentoriem, jauniešu līderiem, treneriem u.c., lai dokumentētu viņu mācīšanās rezultātus un kompetenču attīstību. Ievadot jaunu personu Youthpass projektā, projekta administratoriem tiks lūgts izvēlēties, vai šī persona ir dalībnieks vai komandas loceklis.

  Vairāk informācijas par jaunatnes darbinieku un projekta komandas locekļu kompetencēm angļu valodā atrodams JSPA tīmekļa vietnē.

 • Jaunie Youthpass sertifikāti 2021.-2027. gada programmām ļauj projekta administratoriem vienam projektam ievadīt vairākas aktivitātes. Lietotāja darbplūsmā pēc projekta datu ievadīšanas tā ir kā papildu darbība.

  Projekts var ietvert tikai vienu aktivitāti (piemēram, jauniešu apmaiņu) vai vairākas aktivitātes (piemēram, sagatavošanās vizīti un jauniešu apmaiņu). Katram Youthpass projektam ir jāievada vismaz viena aktivitāte, pirms projektam var pievienot kādu personu. Jūs varat turpināt pievienot jaunas aktivitātes, kā arī ievadīt/rediģēt attiecīgos aktivitāšu datus projekta gaitā. Tomēr jāņem vērā, ka ievadītajām darbībām ir jāattiecas uz personām, kurām vēlaties ģenerēt sertifikātus. Pievērsiet uzmanību pareizas informācijas ievadīšanai un lai informācija būtu īsa un kodolīga, jo tā var tikt parādīta sertifikātos.

  Svarīgi: ja projektā ir iekļauta tikai viena aktivitāte, informācija, ko ievadīsiet laukos “Activity title” un “Activity description”, pārrakstīs informāciju, ko ievadījāt projekta detaļās (laukos “Project title” un “Project description”.

  Youthpass sertifikātu piemēri apskatāmi šeit: https://www.youthpass.eu/en/help/demo-certificates/

 • No 2019. gada 28. maija Youthpass ir pieejams visiem programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” (ESK) dalībniekiem mācīšanās procesa pārdomāšanai un mācīšanās rezultātu dokumentēšanai. ESK Youthpass ir tāds pats mērķis kā programmā “Erasmus+” – ļaut dalībniekiem labāk apzināties, prezentēt un izmantot mācīšanās rezultātus, kas iegūti, piedaloties projektos. Tas tiek darīts caur tā saukto Youthpass procesu – nepārtrauktu un atbalstītu refleksiju par mācīšanos – visa projekta dzīves cikla laikā.

  Youthpass ir pieejams visiem ESK aktivitāšu veidiem; tas papildina dalības ESK apstiprinājumu. Mācīšanās rezultātu aprakstīšanai tiek izmantots Eiropas Savienības mūžiglītības kompetenču ietvars, kas pieejams JSPA tīmekļa vietnē.

  Youthpass sertifikātu piemēri apskatāmi šeit:

  https://www.youthpass.eu/en/help/demo-certificates/

  Youthpass izglītojošo pieeju ieteicams iestrādāt jau no projekta sākuma un izmantot to projekta aktivitāšu laikā kā līdzekli, lai palīdzētu dalībniekiem vairāk apzināties, pārdomāt un novērtēt savu mācīšanās procesu un rezultātus. Ja plānojat vai gatavojat projektu programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” šeit pieejami noderīgi norādījumi par to, kas jāņem vērā:

  • Youthpass tīmekļa vietnes sadaļa Handbooks;
  • Publikācija: One 2 One atspoguļo mācīšanās atbalstīšanu individuālajā darbā ar jauniešiem.
  • Publikācija “Viss par Youthpass izskaidro Youthpass procesu un iesaka metodes tā īstenošanai dažādos kontekstos.
  • Ja vēlaties izmēģināt, kā darbojas Youthpass datubāze, lūdzu, izmantojiet demonstrācijas vietni.
 • Ar Eiropas Komisijas lēmumu Youthpass ir spēkā no 2007. gada 1. janvāra. Tas ir, Youthpass sertifikātus var izsniegt programmas “Jaunatne darbībā” (2007-2013), “Erasmus+: Jaunatne darbībā” finansēto projektu dalībniekiem (2014-2020), programmas “Eiropas Solidaritātes korpus” (2018-2020) un pašreizējo programmu (“Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”) finansēto projektu dalībniekiem.

Translate »