“Valsts programmas” projektu veidi

Šeit ir apkopoti aktuālie “Jaunatnes politikas valsts programmas” projektu veidi.

Citus projektu veidus, kas ir noslēgti iespējams redzēt projektu realizācijas arhīva sadaļās, kas attiecas uz projekta realizācijas gadu. 

  • "Valsts programmas" projektu konkursa 1.2 "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī"  ietvaros plānoti projektu konkursi 

  • AAAA

  • AAa

  • AAa

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »