Publicitātes prasības

Īstenojot programmas aktivitātes, būtiski ievērot programmas noteiktos publicitātes nosacījumus, tai skaitā to, kāda veida atsauce uz programmu un programmas finansējumu, kā arī programmas vizuālās identitātes – logotipa izmantošana jaievēro.

 • Projekta īstenošanas vietā un jebkurā ar projektu saistītā paziņojumā, publikācijā, uz lielformāta publicitātes materiāliem un publikācijām elektroniskajos masu medijos jābūt norādītiem logotipam un informācijai šādā secībā:

  • Jaunatnes politikas valsts programmas logotips;
  • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logotips;
  • “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

  Uz visiem projekta ietvaros iegādātiem un izstrādātiem materiāliem (t.sk. reprezentācijas materiāliem) logotips jānorāda šādā secībā:

  • Jaunatnes politikas valsts programmas logotips;
  • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logotips.

  Ja uz iegādātiem un izstrādātiem materiāliem to nelielā izmēra dēļ šādu informāciju nav iespējams izvietot, tad jādrošina informatīva atsauce par projektu (projekta nosaukums, sauklis u.tml.).

  Projekta īstenotāja tīmekļa vietnē jāpublicē īsu aprakstu par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem, pievēršot uzmanību:

  • Fonam, uz kāda logotips izvietots - krāsaino logotipu drīkst lietot tikai uz balta fona. Ja fons nav balts – jālieto vienkrāsains logotips (uz tumšāka vienkrāsaina fona lieto baltas krāsas logotipa, uz vienkrāsaina gaiša fona lieto melnas krāsas logotipu). Uz raiba fona logotipu nedrīkst likt – logotipa lietošanas zonā ir jāveido vienkrāsains fons.
  • Logotipa izmēram jābūt vismaz 16.7 milimetrus lielam vai lielākam.
 • JSPA ģerboni iespējams lejuplādēt šeit.

  Lūdzam ņemt vērā Ģerboņa lietošanas vadlīnijās noteikto.

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
Translate »