Kā saņemt atbalstu iniciatīvai

Rīcības secība pretendējot IZM “Jaunatnes politikas valsts programmas” projektu konkursam, kura ietvaros var piedalīties jaunatnes organizācija, kura ir reģistrēta jaunatnes organizāciju sarakstā.

1. Pārliecinies, lai biedrība ir iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā. Ja nav – piereģistrē to!

Lai konkursa kārtībā varētu saņemt valsts budžeta finansējumu jaunatnes organizāciju iniciatīvu īstenošanai, biedrībai jābūt iekļautai jaunatnes organizāciju sarakstā.

Kas jādarai, lai biedrība tiktu iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā?

1. Biedrībai jāaizpilda 2011. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumos Nr. 188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” pielikumā esošo iesnieguma veidlapu un jāiesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai.
2. Biedrības iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek, ievērojot 2011. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumos Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” noteikto kārtību:
– Izglītības un zinātnes ministrija, saņemot biedrības iesniegumu par ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā, no Uzņēmumu reģistra pieprasa biedrības statūtu kopiju un informāciju par tās reģistrāciju.
– Izveidotā biedrības iesniegumu vērtēšanas komisija 15 darbdienu laikā izvērtē iesniegumu un sniedz viedokli Izglītības un zinātnes ministrijai par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā.
– Pēc biedrības iesniegumu vērtēšanas komisijas viedokļa saņemšanas 10 darbadienu laikā Izglītības un zinātnes ministrija pieņem lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā.
– Izglītības un zinātnes ministrija lēmumu par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai lēmumu par atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizāciju sarakstā nosūta ar pasta starpniecību uz iesniegumā norādīto biedrības juridisko adresi 5 darbadienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
– Izglītības un zinātnes ministrija 5 darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā publicē lēmumu savā tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv un attiecīgi aktualizē jaunatnes organizāciju sarakstu.

Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē atradīsi vairāk informācijas par NVO reģistrēšanu jaunatnes organizāciju sarakstā.

2. Izstrādā projektu pieteikumu un iesniedz to JSPA

Pēc tam, kad biedrība ir iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā, varat pieteikties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektiem. Informācija par projektu konkursu nosacījumiem un termiņiem, līdz kuram projektu pieteikumi iesniedzami, tiek publicēti www.jaunatne.gov.lv/valsts-programma

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »