Jaunatnes darbinieku izcilības programma 2023

Jaunatnes darbinieku izcilības programma ir mācību programma, kas paredzēta pašvaldību un nevalstisko organizāciju (NVO) darbiniekiem, kuri veic darbu ar jaunatni. Programma plānota nepieciešamo zināšanu papildināšanai un prasmju uzlabošanai, lai ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Kopumā 2023. gadā plānots apmācīt 48 jaunatnes jomas darbiniekus, kuri veic darbu ar jaunatni (gan pašvaldībās, gan NVO).

 • Izcilības programmas mērķis ir veicināt sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstību pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās.

  Programmas dalībniekiem (1.grupa) būs iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām:

  1. jauniešiem ar psihoemocionālām veselības problēmām;
  2. jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem (t.sk. dzimuma vai seksuālās piederības dēļ);
  3. jauniešiem ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes);
  4. iniciatīvu izstrāde darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām vietējās kopienās.

  Savukārt Izcilības programmas 2022. gada dalībniekiem (2. grupa) šogad būs iespēja padziļināt zināšanas un prasmes, lai ikdienā spētu strādāt profesionāli un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Tēmas:

  1. kā atbalstīt sevi un citus (psihoemocionālā veselība un labbūtība);
  2. iecietīgi pret neiecietīgo (jauniešiem, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība; konfliktu risināšana);
  3. atkarības jauniešiem (vielu un procesu pārmērīga lietošana);
  4. labā prakse darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kopīgas iniciatīvas izstrāde.
 • Sasniedzamie mācību rezultāti:

  1. Palielinājušās jaunatnes jomā strādājošo speciālistu zināšanas un izpratne par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.
  2. Dalībnieki izmanto apgūtās prasmes un zināšanas savā ikdienas darbā ar jauniešiem.
  3. Ir veicināta sistemātiska attīstība darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām vietējās kopienās.
 • Abām grupām mācību programmas norises laiks paredzēts no 2023. gada 6. septembra līdz 2024. gada 12. janvārim. Mācību programmā paredzēti 4 moduļi, kā arī programmas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja doties ārvalstu pieredzes apmaiņā. Plānotie mācību datumi

  • 1.modulis 06.09.-08.09.;
  • 2.modulis 04.10.-06.10.;
  • ārvalstu pieredzes apmaiņas brauciens 1. grupai (pēc izvēles 2. grupai) 01.11.-03.11.;
  • 3.modulis 29.11.-01.12.;
  • 4.modulis 11.01.-12.01.
 • Mācības sastāvēs no 4 moduļiem. Tie vērsti uz dalībnieku zināšanu un izpratnes veicināšanu par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām. Būtiski, lai dalībnieki izmanto apgūtās prasmes un zināšanas savā ikdienas darbā ar jauniešiem, tāpēc mācību programmā iekļauts, ka

  • 1. grupa mācību laikā izstrādās iniciatīvu sistemātiska darba ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām attīstībai savā kopienā;
  • 2. grupa izstrādās kopīgas iniciatīvas labās prakses piemēriem darbam ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

  Mācības plānotas klātienē. Piesakoties dalībai mācībās, lūgums ņemt vērā, ka mācības klātienē tiks rīkotas atbilstoši mācību norises brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.

  Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošināta mācību programma, materiāli, uzturēšanās (nakšņošanas) un ēdināšanas izmaksas, kā arī tiks segti ceļa izdevumi ārvalstu mācību vizītei.

 • Dalībnieku profils:

  1. grupa - personas, kuras pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni.

  2.grupa - personas, kuras pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni un 2022. gadā apguva Izcilības mācību programmu.

  Dalībai Izcilības programmā paredzēts atbalstīti 48 pretendentus, kuri, izvērtējot anketā sniegtās atbildes, būs ieguvuši lielāko punktu skaitu. Pieteikumu dalībai programmā var iesniegt persona, kura pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni un to var juridiski apliecināt ar attiecīgu dokumentu. Vērtēšanas kritēriji pretendentu dalībai jaunatnes darbinieku Izcilības programmā:

  1. Atbilstības kritēriji (Pretendents strādā par jaunatnes darbinieku vai jaunatnes lietu speciālistu (anketas 4. un 5.jaut.); Pretendenta darba pienākumi atbilst darba ar jaunatni pamatuzdevumiem (anketas 6.jaut.));
  2. Kvalitātes kritēriji (Pretendenta pieredzes apraksts darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām (anketas 9.jaut.); Pretendenta motivācijas novērtējums dalībai Izcilības programmā (anketas 10.jaut.); Pretendenta iespējas pielietot iegūtās zināšanas mācībās darbā ar jauniešiem iekļaušanas jomā (anketas 11.jaut.)).

  Pieteikšanās mācībām līdz 2023. gada 30. jūnijam, aizpildot anketu:

 • Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatori Agnesi Kalniņu (tālr. 67356253; e-pasts: agnese.kalnina@jaunatne.gov.lv).

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”. 

Agnese Kalniņa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatore

Pasākumi

Pasākuma datums
05.10.2022
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 10.09.2022.
Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »