Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.

 • Pašvaldība sadarbībā ar Izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu.

 • Izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no četriem 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja. Līdz 144 izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no dažādiem Latvijas novadiem.

 • Projekta laikā pašpārvalžu komandas ar 4 jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām, kā arī izstrādās savas skolas “Labbūtības ceļakarti” un saņems līdz 1000 eiro finansējumu tās īstenošanai.

 • Katra izglītības iestāžu pašpārvalžu komanda, kas būs piedalījusies visos projekta posmos varēs saņemt līdz 1000 euro finansējumu “Labbūtības ceļakartes” plāna īstenošanai laika posmā no 2021. gada oktobra līdz decembrim.

 • (informācija tiks papildināta)

 • Pašpārvaldes savu komandu var pieteikt līdz 2021. gada 11. jūnijam, aizpildot  pieteikuma anketu: https://ieej.lv/LuwS9

  Informācija par tālāku projekta pieteikšanas gaitu tiks papildināta.

 • (informācija tiks papildināta)

 • Konsultācija: 

 • (informācija tiks papildināta)

   

Dalīties
Translate »