Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī 2022. gadā

Informācija tiks publicēta augustā, kad tiks izsludināts projektu konkurss.

Dalīties
Eiropas Solidaritātes korpuss“Erasmus+: Jaunatne darbībā”EurodeskJaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”eTwinning
Translate »