Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 01.03.2023. plāno izsludināt atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Informācija par projektu konkursu tiks papildināta.

 • Informācija par projektu konkursu tiks papildināta.

 • Informācija par projektu konkursu tiks papildināta.

 • Informācija par projektu konkursu tiks papildināta.

 • Informācija par projektu konkursu tiks papildināta.

 • Informācija par projektu konkursu tiks papildināta.

 • Informācija par projektu konkursu tiks papildināta.

  • Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
  • Konsultējies ar JSPA projektu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par valsts programmas projektu administrēšanu.
  • Sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
  • Saņem finansējumu un īsteno projektu.

  Izmanto arī citus JSPA piedāvātos atbalsta pasākumus:

Ieva Cunska

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vadītāja

Elvīra Fiļa

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Linda Gulbīna

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI!”“eTwinning”
Translate »