Valsts programmas projektu konkursu rezultāti līdz 2020. gadam

Izglītības un ziunātnes Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursu rezultāti līdz 2020. gadam (ieskaitot).

Valsts programmas konkursa “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību” konkursa rezultāti

03.06.2020
Rezultāta dokuments

Valsts programmas konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 1. projektu konkursa rezultāti

22.02.2021
Rezultāta dokuments

Valsts programmas konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2.projektu konkursa rezultāti

02.08.2020
Rezultāta dokuments

Valsts programmas konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 2. projektu konkursa rezultāti

11.12.2020
Rezultāta dokuments
Dalīties
Translate »