Starpnovadu un starpinstitūciju 2020. projektu konkursi

“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” IZM “Jaunatnes politikas valsts programmas” ietvaros 2020. gadā izsludināja 2 atklātu projektu konkursus “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.
Šīs lapas sadaļās plašāka informācija par  abiem konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projektu konkursiem.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »