Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā 2020

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros tiek nodrošināts atbalsts biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Latvijas Mazpulki”, “Streetbasket” un “Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros noslēgtajām vienošanām un Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā un ceturtajā prim daļā noteikto.

Pieejamais finansējums: EUR 285168,00.

Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

 • Minētie dokumenti pieejami šīs lapas Dokumentu sadaļā. Veicot dokumenta izvēlni pēc nosaukuma tas tiek lejuplādēts datorā. 

  • Noslēguma pārskata saturiskā atskaite: Valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tie ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.
  • Finanšu atskaite: Veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar projekta saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats, un apliecinājumu, ka projekta attiecināmajās izmaksās iekļautais pievienotās vērtības nodoklis nav un netiks pieprasīts apmaksai no valsts budžeta (attiecināms uz projekta īstenotājiem, kas ir reģistrējušies ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā) un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.
  • Dalībnieku saraksta un darba kārtības veidlapa: Projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi.
   NB! Ja projekta īstenotājs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  Vēl plašāk projektu veida dokumentāciju variet skatīt šeit. Dokumentu filtrā izvēlieties izlases kritērijus, lai precīzāk iegūtu meklētās programmas/projekta dokumentu. 

 • Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” šeit.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »