Jaunatnes darbinieku izcilības programma 2022

Jaunatnes darbinieku izcilības programma ir mācību programma, kas paredzēta pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekiem, kuri veic darbu ar jaunatni. Programma plānota nepieciešamo zināšanu papildināšanai un prasmju uzlabošanai, lai ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Kopumā plānots apmācīt 48 jaunatnes jomas darbiniekus, kuri veic darbu ar jaunatni (gan pašvaldībās, gan NVO).

 • Programmas mērķis:

  Sniegt pašvaldību un NVO darbiniekiem, kuri veic darbu ar jaunatni, nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai tie ikdienā spētu strādāt un sniegt atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām:

  1. Jauniešiem ar psihoemocionālām veselības problēmām;
  2. Jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijas vai vardarbības riskiem;
  3. Jauniešiem ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes).

  Mācību rezultāts:

  1. Palielinājušās jaunatnes jomā strādājošo speciālistu zināšanas un izpratne par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.
  2. Dalībnieki izmanto apgūtās prasmes un zināšanas savā ikdienas darbā ar jauniešiem.
  3. Ir veicināta sistemātiska attīstība darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām vietējās kopienās.
 • Mācības norisināsies sākot no 2022. gada 5. oktobra līdz 2023. gada 13. janvārim.

  Mācības sastāvēs no 3 galvenajiem moduļiem: darbs ar jauniešiem ar  psihoemocionālām veselības problēmām; darbs ar jauniešiem, kuri tiek pakļauti diskriminācijai dzimuma vai seksuālās piederības dēļ; darbs ar jauniešiem ar kultūras atšķirībām (etniskās minoritātes).

  Katrā modulī 3 daļas:

  1. Teorija;
  2. Starptautiskā pieredze;
  3. Prakse un pieredzes apmaiņa.

  Katru mācību moduli vadīs jomās profesionāli mācību vadītāji, kā arī katra mācību moduļa ietvaros tiks piesaistīti eksperti (nacionālie un starptautiskie).

  Paredzēts, ka dalībniekiem tiks uzdoti mājas darbi un citi uz dalībnieka iniciatīvu un iegūtajām zināšanām izstrādājami darbi.

  Mācību darbs notiks klātienē, kā arī dalībniekiem būs iespēja doties ārvalstu pieredzes apmaiņas vizītē.

  Mācības notiks laika periodā no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada janvārim reizi mēnesī 3 darba dienas pēc kārtas.

 • Mācību programmā var piedalīties persona, kura pašvaldībā vai nevalstiskajā organizācijā veic darbu ar jaunatni.

  Lai pieteiktos, ir jāaizpilda dalībnieka pieteikšanās anketa.

 • Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”. 

  Ja nepieciešams informatīvs atbalsts, lūdzam sazināties par projekta koordinatori!

Rita Karlsone

Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte (digitālais darbs ar jaunatni)

Pasākumi

Pasākuma datums
05.10.2022
Norises vieta
Pieteikuma laiks
Iepriekšēja reģistrācija līdz 10.09.2022.
Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »