Valsts programmas arhīvs

Izglītības un zinātnes ministrijas “Jaunatnes politikas valsts programmas” ietvaros JSPA administrēto projektu informācija. Informācija ietver noteiktā kalendārā gada aktivitātes.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »