Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta risinājums – “EU Academy”

“EU Academy” ir tiešsaistes lingvistiskā atbalsta risinājums, kas kopš 2022.gada 1. jūlija Eiropas Savienības programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+” projektu dalībniekiem un citiem interesentiem dod iespēja attīstīt savu svešvalodu kompetenci.

 • Eiropas Komisijas korporatīvās mācību pārvaldības platformā “EU Academy” ir 2 daļas:

  1. Ierobežotas pieejas daļa paredzēta tikai programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībniekiem, lai uzlabotu viņu valodu prasmes un mobilitātes pieredzi. Dalībniekiem tiek piedāvāti interaktīvi mācību elementi un plašs mācību kursu klāsts 22 valodās (turpmāk sagaidāms 29 valodās), kā arī mācību palīglīdzekļi pasniedzējiem (skolotājiem un citiem darbiniekiem), lai atbalstītu izglītojamos un uzraudzītu viņu mācīšanās progresu.

  Šobrīd lietotājiem ierobežotas pieejas daļā ir pieejamas šādas funkcijas:

  • valodu kursi un vingrinājumi angļu, spāņu, spāņu, vācu, franču un itāļu valodās A1, A2, B1 un B2 līmenī;
  • pašnovērtējuma tests 24 ES oficiālajās valodās;
  • interaktīvi un dinamiski uzdevumi A1 līmenī par dažādām tēmām, kas sniedz lietotājiem iespēju apgūt vārdu krājumu, veidot teikumus un praktizēt savas prasmes, zināšanas, izmantojot balss atpazīšanas rīkus.

  Līdz 2023.gada martam ierobežotas pieejas daļa pakāpeniski tiks uzlabota, lai piedāvātu individualizētu pieeju valodas apguvei dalībniekiem, pamatojoties uz viņu vajadzībām un interesēm, kā arī nodrošinātu projektu dalībniekiem vietu, kurā apmainīties ar informāciju par visiem ar valodām saistītiem jautājumiem.

  2. Brīvpieejas daļa ir brīvi pieejama ikvienam interesentam, kurš vēlas apgūt valodu, lai veicinātu valodu apguvi un cildinātu valodu daudzveidību Eiropā. Brīvpieejas daļā ir pieejami videomateriāli, kas sniedz padomus par kultūru un valodu, kā arī tiešsaistes valodas apguves pamatmateriāli.

  Šobrīd lietotājiem brīvpieejas daļā ir pieejamas šādas funkcijas:

  • pamata valodu mācību materiāli iesācējiem, izmantojot masveida atvērtos tiešsaistes kursus (MOOC), kas aptver dažādas tēmas;
  • ievads MOOC 22 ES valodās;
  • podkāsti un tīmekļa semināri, lai atbalstītu izglītojamos.
 • “EU Academy” Tiešsaistes lingvistiskais atbalsts pieejams:

 • Šobrīd “EU Academy” iekļautais tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīks sniedz iespēju iegūt vai uzlabot valodas prasmes 22 valodās: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, rumāņu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru. Projektu dalībniekiem ir pieejams plašs un daudzveidīgs saturs angļu, franču, itāļu, spāņu un vācu valodā.

 • 1. Piekļuve “EU Academy” brīvpieejas daļā ikvienam interesentam ir iespējama pēc reģistrēšanās un konta izveidošanas Eiropas Komisijas korporatīvajā EU Login sistēmā.

  • Kā reģistrēties un izveidot kontu EU Login sistēmā? Informācija pieejama šeit
  • Kā piekļūt “EU Academy”, izmantojot EU Login autorizēšanos? Informācija pieejama šeit.

  2. Piekļuve “EU Academy” ierobežotas pieejas daļai tiek nodrošināta projektu dalībniekiem, kad informācija par tiem ir ievadīta Projektu īstenotāju modulī (Beneficiary Module). Projektu dalībnieki uz saviem e-pastiem saņems uzaicinājumu pievienoties “EU Academy” tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīkam.

  Šajā “darba uzsākšanas modulī projektu dalībnieki var uzzināt, kā orientēties “EU Academy”, rediģēt profilu, izmantot saziņas rīkus - publicēt ziņojumus forumā un sūtīt privātas/grupu ziņas, veikt praktisko novērtējumu un pārbaudīt savu valodas apguves progresu.

  Atšķirībā no iepriekšējā tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīka, dalībnieki var brīvi izvēlēties vienu vai vairākas valodas, kuras viņi vēlas apgūt un tikt novērtēti, bez ierobežojumiem attiecībā uz kursu skaitu.

  ! Dotāciju saņēmēju (projektu īstenotāju) uzdevums ir veicināt dalībnieku aktīvu valodu mācīšanos, gatavojoties mobilitātei un mobilitātes laikā, kā arī veikt savu valodu zināšanu pašnovērtējumu.

 • Projektu dalībnieki, kuri tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīkā nevar saņemt valodas atbalstu atbilstoši nepieciešamajam zināšanu līmenim, var pieteikties 150 euro finansējumam. Atbalsts attiecināms uz dalībniekiem, kuru aktivitātes ilgst 60 dienas un ilgāk programmās “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+” individuālajā mobilitātē skolu izglītības, pieaugušo izglītības un profesionālās izglītības un apmācības jomās.

  Pieteikumu iesniedzēji var pieprasīt valodas atbalsta dotāciju pieteikuma iesniegšanas posmā vai arī to var piešķirt īstenošanas periodā, izmantojot projektu budžetos iestrādāto elastību. Dalībnieki, kuri jau ir sākuši lingvistisko sagatavošanos savai mobilitātei brīdī, kad jaunā tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīka platforma kļūst pieejama, joprojām ir tiesīgi pieprasīt 150 euro lingvistisko atbalstu.

 • Eiropas Komisija un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir atbildīgas par tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīku, un tās ir uzticējušas divām pieredzējušu pakalpojumu sniedzēju grupām izstrādāt, nodrošināt un uzturēt tiešsaistes valodas atbalsta sistēmu:

  • Centres de Langues - izstrādās valodu mācību saturu ierobežotas pieejas daļā un brīvpieejas daļā nodrošinās pamata valodu apguves vingrinājumu videoierakstus, koordinēs projektu;
  • Consortium of European Service Network (ESN), Berlitz Language and Business Training and Tremend – sagatavos  bezmaksas valodu apguves video  “taster” un “teaser”; pārvaldīs tiešsaistes kopienas, kas koncentrējas uz valodu apmaiņu un valodu apguvi, mācīšanos; īstenos komunikācijas, reklāmas pasākumus, aktivitātes sociālajos tīklos,  kas saistīti ar tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīka ierobežotas pieejas un brīvpieejas daļām.
 • EU Academy attīstītāji ir izveidojuši kursu – “The Role of OLS Learning Managers (Beneficiary institution/organisation)”, kas ir paredzēts organizāciju pārstāvjiem, kuriem piešķirta tiešsaistes lingvistiskā atbalsta mācīšanās vadītāja jeb “OLS Learning Manager” loma. Šis kurss pieejams šeit

  Lai varētu piekļūt kursam, kas palīdz iepazīties un izprast to, kā izmantot “EU Academy” integrēto tiešsaistes lingivistisko atbalsta risinājumu, ir:

  1. jāielogojas “EU Academy”, izmantojot savus “EU login” konta piekļuves datus;
  2. jāpiesakās kursam.

Zane Ozola

ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vadītāja

Translate »