Atbilstības pārbaude

LV EU logo ansamblis

 

Saskaņā ar sadarbības līguma 5.1. apakšpunktu, lai nodrošinātu mērķa grupas jauniešu iesaisti projekta 7.2.1.2., sadarbības partnerim (valstspilsētas vai novada pašvaldība), pēc “Jaunieša pieteikuma” saņemšanas par iesaisti projektā 7.2.1.2. (sadarbības līguma 2.pielikums), jāveic jauniešu sākotnējā atbilstības pārbaude projekta 7.2.1.2. mērķa grupai.

 

Pēc sakotējās pārbaudes sadarbības partneris (valstspilsētas vai novada pašvaldība) nepieciešamības gadījumā iesniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) pieprasījuma vēstuli par mērķa grupas jaunieša atbilstības pārbaudi, pievienojot aizpildītu un ar elektronisko parakstu parakstītu veidlapu “Jauniešu atbilstība projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” mērķa grupas kritērijiem”, kurā aicina JSPA veikt jaunieša atbilstības pārbaudi pēc pārbaudāmajiem kritērijiem. Dokuments pieejams šīs lapas sadaļā “Būtiskākie dokumenti”.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »