Projekts 7.2.1.2. pašvaldībām

LV EU logo ansamblis

 

Šajā sadaļā ir iespējams atrast ar projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Nr.7.2.1.2/15/I/001) īstenošanu saistītu informāciju, tostarp par sadarbības līgumu un to slēgšanu, par projekta īstenošanā izmantotajām veidlapu formām un informāciju par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, publicitātes prasībām un citu informāciju.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »