Publicitātes prasības jaunatnes projektiem

Šajā sadaļā apkopoti nosacījumi un saites uz pieejamiem vizuālās identitātes materiāliem, kā arī publicitātes prasībām un projektu rezultātu izplatīšanu.

 • Publicitātes prasības un pienākumi, īstenojot programmu “Erasmus+” un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektus, apkopoti prezentācijā šīs lapas sadaļā "Būtiskākie materiāli".

  Šajā prezentācijā ir atrodami šādi nosacījumi:

  • kā korekti lietot Eiropas Savienības līdzfinansējuma emblēmu un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras logotipu;
  • kā korekti izmantot atrunu;
  • kā komunicēt sociālajos medijos, lai korekti veidotu apstiprinātā projekta publicitāti;
  • kādus komunikācijas vēstījumus izmantot, plānojot un īstenojot projekta publicitāti;
  • kādi ir komunikācijas pienākumi organizācijai, kura īsteno programmas "Erasmus+" vai programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektus, un citu papildu informāciju.

  Citi noderīgi materiāli:

  • Eiropas Savienības līdzfinansējuma emblēmas lietošanas vadlīnijas, kā arī saiti, kur iegūstami paši faili, skati sadaļā "Būtiskākās saites".
 • JSPA logotipa - ģerboņa - izmantošanas nosacījumi komunikācijas materiālos, ietver: 

  - JSPA logotipa lietošanas vadlīnijas;
  - JSPA logotips (.png, .eps, .pdf formātos latviešu un angļu valodās);
  - Informatīvs Valsts Kancelejas materiāls par Personu datu aizsardzības regulas ievērošanu komunikācijā.

  Visi materiāli pieejami šī lapas sadaļās "Būtiskākie dokumenti", "Būtiskākie materiāli" un "Būtiskākās saites".

 • Projekts, kas ir saņēmis finansējumu tā īstenošanai, ir vērtīgs vai nu sabiedrībai kopumā, vai kādai tās grupai, piemēram, jauniešiem, kas iesaistīti projekta aktivitātēs. Projekta redzamība spēj nodrošināt ne tikai projekta, bet arī organizācijas, kas to īsteno, atpazīstamību, sabiedrības uzticēšanos tai, kā arī mērķu sasniegšanu, tādēļ katra projekta īstenotāja interesēs ir sasniegt pēc iespējas plašāku projekta redzamību. Projekta redzamības nodrošināšanas aktivitātes ir arī obligāts nosacījums projekta īstenošanas laikā. Projektus iespējams padarīt daudz redzamākus jau pirms projekta uzsākšanas stratēģiski plānojot redzamības nodrošināšanu.

  Šajā lapā pievienotajā materiālu sarakstā pieejamais materiāls "Redzamības nodrošināšana projektos. Rezultātu izplatīšana un izmantošana" sniegs ieskatu publicitātes nodrošināšanas pamatnosacījumos. 

 • Katru gadu tiek īstenoti vairāki tūkstoši jaunatnes jomas projektu gan Latvijā, gan Eiropā. Tie maina dzīvi tūkstošiem jauniešu un ietekmē vietējās kopienas. Tiek īstenotas neskaitāmas aktivitātes. Šo projektu rezultāti sniedz neiedomājami lielu jaunas pieredzes apjomu. Tomēr bieži vien šie projekti beidzas līdz ar pēdējām aktivitāšu dienām vai tad, kad tiek pabeigti pēdējie rakstu darbi. Ieguldot nedaudz vairāk darba, mēs varam radīt daudz lielāku un paliekošāku ietekmi. 

  Šajā lapā pievienotajā materiālu sarakstā pieejamais materiāls "Redzamības nodrošināšana projektos. Rezultātu izplatīšana un izmantošana" sniegs ieskatu rezultātu izplatīšanas pamatnosacījumos. 

  Plašāk par "Erasmus+" projektu rezultātu platformu lasi šeit.

  Plašāk par "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu rezultātu platformu lasi šeit.

  Programmu "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu rezultātu izplatīšanas platformu linkus skati šīs lapas sadaļā "Būtiskākās saites".

Translate »