“PROTI un DARI!” jauniešiem, kas nestrādā, nemācās, nav reģistrēti NVA

Projekta “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt jauniešu, kuri nestrādā, nemācās, nav reģistrēti NVA, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Jaunieši var iesaistīties projektā zemāk redzamajā Latvijas kartē atrodot savas pašvaldības projekta koordinatora kontaktus, sazinoties ar  projekta koordinatoru un vienojoties par tālāko rīcību.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »