“PROTI un DARI!” pašvaldībām

 

Šajā sadaļā ir iespējams atrast ar projekta īstenošanu saistītu informāciju, tostarp par sadarbības līgumu un to slēgšanu, par projekta īstenošanā izmantotajām veidlapu formām un informāciju par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citu ar veidlapu aizpildīšanu saistītu informāciju.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »