“PROTI un DARI 2.0” pašvaldībām

Šajā sadaļā būs iespējams atrast ar projekta īstenošanu saistītu informāciju, tostarp par sadarbības līgumu un to slēgšanu, par projekta īstenošanā izmantotajām veidlapu formām un informāciju par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī citu ar veidlapu aizpildīšanu saistītu informāciju.

 

Informācija tiks papildināta.

Dalīties
“Eiropas Solidaritātes korpuss”“Erasmus+”“Eurodesk”Jaunatnes politikas valsts programma“PROTI un DARI 2.0”“eTwinning”“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
Translate »