Atbalsts jauniešiem lauku un attālos reģionos

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem sociālās iekļaušanas jomā jauniešu no lauku un attālu reģionu iesaistei jaunatnes projektu programmās.

 • Sociālā iekļaušana ir viens ES Jaunatnes mērķiem un viena no prioritātēm programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunajā periodā.

  Iekļaušanas mērķis ir veicināt vienlīdzību, daudzveidību un taisnīgu attieksmi, vienlaikus mazinot neiecietību un diskrimināciju.

  2015. gadā gandrīz viena trešdaļa  ES iedzīvotāju dzīvoja lauku apvidos. Neraugoties uz ES līmenī izteikto apņemšanos veicināt lauku attīstību, joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dzīvi pilsētās un laukos. Tādējādi nepieciešams nodrošināt pilsētu un lauku vidē dzīvojošo jauniešu vienlīdzību (ES Jaunatnes mērķis).

  Eiropas Komisija norāda, ka lauku teritorijas ir dažādas un tajās ietilpst daudzi svarīgi reģioni. Tomēr dažas lauku teritorijas, īpaši tās, kuras ir visattālākās, vismazāk apdzīvotas un atkarīgas no lauksaimniecības, saskaras ar noteiktiem izaicinājumiem, kas saistīti ar izaugsmi, nodarbinātību, ilgtspējību.

  Parasti jaunieši ar ierobežotām iespējām tiek noteikti, ņemot vērā ierobežotu pieeju nodarbinātībai, izglītībai, mobilitātei, informācijai un brīvā laika iespējām, ar kādu bieži saskaras lauku jaunieši. 

  Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt dažādību un iekļaušanu, sniedzot vienlīdzīgas iespējas jauniešiem, kuri ikdienā saskaras ar vairāk šķēršļiem nekā to vienaudži, piedāvājot kompetenču pilnveides iespējas jaunatnes darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem. 

  Programmu ietvaros paredzēts papildu finansiāls atbalsts, lai visi dalībnieki aktivitātēs spētu iesaistīties vienlīdzīgi, piemēram, būtu pieejams finansiāls atbalsts jaunieša specifiskai sagatavošanai dalībai projektā vai mentoringam.

 • JSPA piedalās Stratēģiskajā partnerībā sociālās iekļaušanas jomā un kopš 2021. gada īpaši atbalsta organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem lauku teritorijās vai attālos reģionos.  Šajā partnerībā piedalās nacionālās aģentūras no Latvijas, Īrijas, Portugāles, Rumānijas, Somijas un Igaunijas.

  Partnerības ietvaros JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu:

  • valsts un starptautiskas mācības par projektu izstrādi, pieredzes apmaiņas tikšanās, seminārus partnerības veidošanai un konferences;
  • platformu, lai dalītos ar labās prakses pieredzi;
  • individuālu mentora atbalstu projekta pieteikuma izstrādē. 

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”. 

  Ja vēlies iesaistīties jaunatnes programmās un izstrādāt projekta pieteikumu, iesaistot projektā jauniešus no lauku teritorijām, bet nepieciešams atbalsts, sazinies par projekta koordinatori!

 • 2022. gada ietvaros nodrošināta sinerģija ar stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local”, iesaistot darbu ar jauniešiem attālākos un lauku reģionos kā mācību cikla “Atbalsts jaunatnes jomas attīstībai reģionos” prioritāti.

  Vienlaikus izveidotas 6 raidieraksta “Jaunam BŪT” sērijas:

  • #20 “Būt vai nebūt jaunietim laukos”?;
  • #21 “Kā pārvarēt bailes un dzīvot autentisku dzīvi?”;
  • #22 “Kā radīt un atrast iespējas, lai iesaistīt jauniešus?”;
  • #23 “Kā atpazīt un radīt unikālo, realizējot savu potenciālu?”;
  • #24 “Kā atvest pieredzes bagāžu uz dzimto vietu?”;
  • #25 “ES - iespēju jūra”.

  2023. gada ietvaros: 

  • 19.04.2023. organizēts vebinārs “NVO nozīme vietējā kopienā un darbā ar jauniešiem attālākos lauku reģionos”;
  • 26.07.2023. organizēts vebinārs “Darbs ar jaunatni pašvaldībā: izaicinājumi, sadarbība, nacionālā un starptautiskā pieredze”.
 • Vebinārs “NVO nozīme vietējā kopienā un darbā ar jauniešiem attālākos lauku reģionos” (2023):

  Raidieraksta "jaunam BŪT" sērija #20 “Būt vai nebūt jaunietim laukos”?:

  Raidieraksta "jaunam BŪT" sērija #21 “Kā pārvarēt bailes un dzīvot autentisku dzīvi?”:

  Raidieraksta "jaunam BŪT" sērija #22 “Kā radīt un atrast iespējas, lai iesaistīt jauniešus?”:

  Raidieraksta "jaunam BŪT" sērija #23 “Kā atpazīt un radīt unikālo, realizējot savu potenciālu?”:

  Raidieraksta "jaunam BŪT" sērija #24 “Kā atvest pieredzes bagāžu uz dzimto vietu?”:

  Raidieraksta "jaunam BŪT" sērija #25 “ES - iespēju jūra”:

Dalīties
Translate »