Atbalsts jauniešiem ar invaliditāti

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem sociālās iekļaušanas jomā  jauniešu ar invaliditāti un veselības traucējumiem iesaistei jaunatnes projektu programmās.

 • Sociālajai iekļaušanai ir būtiska loma gan sabiedrībā, gan projektos. Iekļaušana ir viens ES Jaunatnes mērķiem un prioritāte programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunajā periodā.

  Iekļaušanas mērķis ir veicināt vienlīdzību, daudzveidību un taisnīgu attieksmi, vienlaikus mazinot neiecietību un diskrimināciju; to var veicināt ikviens sabiedrības loceklis. 

  Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt dažādību un iekļaušanu, sniedzot vienlīdzīgas iespējas jauniešiem, kuri ikdienā saskaras ar vairāk šķēršļiem nekā to vienaudži, piedāvājot kompetenču pilnveides iespējas jaunatnes darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem. 

  Programmu ietvaros paredzēts papildu finansiāls atbalsts, lai visi dalībnieki aktivitātēs spētu iesaistīties vienlīdzīgi, piemēram, pieejams finansiāls atbalsts tulkam, asistentam, tehniskajiem palīglīdzekļiem vai citiem atbalsta instrumentiem. 

 • Lai atbalstītu organizācijas, kuras strādā vai grib strādāt ar jauniešiem ar invaliditāti un veselības traucējumiem,  JSPA īsteno  stratēģisko partnerību “Būt kopā”. Šajā partnerībā piedalās Latvijas, Ungārijas, Islandes, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Slovākija, Beļģijas (Valonijas), Polijas, Rumānijas nacionālās aģentūras. 

  Sociālajai iekļaušanai Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos ir nozīmīga loma, tāpēc  JSPA piedāvā dažāda veida atbalstu organizācijām, kuras ikdienā strādā ar jauniešiem ar invaliditāti vai veselības traucējumiem un organizācijām, kuras plāno to darīt: 

  • valsts un starptautiskas mācības par projeku izstrādi, pieredzes apmaiņas tikšanās, seminārus partnerības veidošanai un konferences;
  • platformu, lai dalītos ar labās prakses pieredzē;
  • individuālu mentora atbalstu projekta pieteikuma izstrādē.

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem var meklēt mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”. 

  Ja vēlies iesaistīties jaunatnes programmās un izstrādāt projekta pieteikumu, bet nepieciešams atbalsts, sazinies par projekta koordinatori!

 • Līdz 2021. gadam individuālu mentora atbalstu saņēmušas 37 organizācijas.

  2020. gada projektu iesniegšanas termiņos mentorētas 11 organizācijas un apstiprināti 9 projektu pieteikumi.

  Kā papildu atbalsts izveidoti metodiskie materiāli, ierakstīti vebināri, veidoti projektu pieredzes stāstu video, organizētas valsts un starptautiska līmeņa mācības, kontaktveidošanas semināri un konferences.

 • Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar jauniešiem ar kustību traucējumiem”

   

  Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar nedzirdīgiem jauniešiem”

   

  Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem”

   

  Tiešsaistes seminārs “Būt kopā ar jauniešiem ar redzes traucējumiem”

Dalīties
Translate »