Iekļaušana

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” pieejamību visiem jauniešiem, neatkarīgi no viņu sociālā, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, kultūras, veselības un izglītības stāvokļa, Eiropas līmenī ir izveidota stratēģiskā partnerība iekļaušanas jautājumos, kas organizācijām projektu izstrādei piedāvā dažāda veida atbalstu. 

 • Iekļaušanai ir būtiska loma gan sabiedrībā, gan projektos. Iekļaušana ir viens ES Jaunatnes mērķiem un prioritāte programmu “Erasmus+ “ un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunajā periodā.

  Iekļaušanas mērķis ir veicināt vienlīdzību, daudzveidību un taisnīgu attieksmi, vienlaikus mazinot neiecietību un diskrimināciju; to var veicināt ikviens sabiedrības loceklis. 

  Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt dažādību un iekļaušanu, sniedzot vienlīdzīgas iespējas jauniešiem, kuri ikdienā saskaras ar vairāk šķēršļiem nekā to vienaudži un piedāvājot kompetenču pilnveides iespējas jaunatnes darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem. 

  Programmu ietvaros paredzēts papildu finansiāls atbalsts, lai visi dalībnieki aktivitātēs spētu iesaistīties vienlīdzīgi, piemēram, pieejams finansiāls atbalsts tulkam, asistentam, tehniskajiem palīglīdzekļiem vai citiem atbalsta instrumentiem.

 • No 2016. gada JSPA piedalās nacionālo aģentūru (NA) un SALTO ID Resursu centra vadītajā  stratēģiskajā partnerībā iekļaušanas jomā. 

  Partnerības mērķis ir veicināt jauniešu ar ierobežotām iespējām un organizāciju, kuras strādā ar šiem jauniešiem, iesaisti “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmās, veicināt pieredzes apmaiņu, tīklošanos, partnerību veidošanu organizāciju starpā, jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšanu.

  • Vadošais partneris - SALTO ID Resursu centrs.
  • Partnerībā 2022. gadā piedalījās 20 valstu NA.
  • JSPA partnerības ietvaros piedalās 3 darbības virzienos: 1) jaunieši ar veselības problēmām, invaliditāti 2) jaunieši NEET situācijā 3) lauku jaunieši.

  Plašāka informācija par katru šīs partnerības darbības virzienu pieejama zemāk.

  Informācija par Stratēģiskās partnerības iekļaušanas jomā rīkotajiem  pasākumiem atrodama tīmekļvietnes sadaļā “Mācības un pasākumi”.

 • Īstenotās aktivitātes 2021.-2022. gadā:

  • informatīvs pasākums iekļaujošo projektu izstrādei (03/2021, 25 organizācijas);
  • starptautiska virtuāla pieredzes apmaiņas vizīte par darbu ar NEET jauniešiem Latvijā (11/2021, 14 dalībnieki, 8 valstis);
  • starptautiska iekļaujošo projektu darbnīca (12/2021, 13 dalībnieki);
  • starptautiskas mācības «Training of Trainers for Inclusion» sadarbībā ar SALTO (05/2022 , 29 dalībnieki, 15 valstis);
  • vebinārs «Veicini iekļaušanos» (03/2022);
  • tīklošanās pasākums iekļaujošu projektu izstrādei (08/2022, 15 dalībnieki);
  • iekļaujošu projektu darbnīca (09/2022, 14 dalībnieki).
 • Vebinārs "Veicini iekļaušanos" (2022):

Dalīties
Translate »