Kvalitatīva mācīšanās

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA atbalsta iespējām un resursiem, lai īstenotu kvalitatīvu mācīšanos darbā ar jaunatni, kā arī  pilnveidotu darbā ar jaunatni iesaistīto kompetences.

 • Viens no darba ar jaunatni pamatuzdevumiem ir nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā. 

  (LR, Jaunatnes likums, 2009)

  Kvalitatīvs mācīšanās process darbā ar jaunatni ietver  mācīšanās mērķu izvirzīšanu, reflektēšanu, kas palīdz apzināties mācīšanās brīžus un iegūto mācīšanās pieredzi,  mācīšanās un to rezultātu izvērtēšanu.

  Mācīšanās procesa laikā jaunatnes darbiniekam ir fasilitatora loma, kurš veicina jaunieša mācīšanās procesu un sniedz nepieciešamo  atbalstu. Individuālā un grupu mācīšanās veicināšana ir viena no astoņām jaunatnes darbinieka kompetencēm, kas ietverta jaunatnes darbinieku kompetenču modelī, kas izstrādāta Eiropas mācību stratēģijas (ETS) jaunatnes jomā ietvaros.

  ES programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” kā rīks neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās rezultātu dokumentēšanai un atzīšanai tiek izmantots Youthpass, kas balstās 8 mūžizglītības kompetencēs.

  “Mācīšanās mācīties” mūsdienās ir ļoti nozīmīga kompetence. Mācīšanās nepieciešamības un mācīšanās procesa apzināšanās ir viens no veiksmīgas mācīšanās stūrakmeņiem. Jo vairāk mēs apzināmies mācīšanos, jo efektīvāk to izdodas vadīt un virzīt!

 • No 2021. gada JSPA iesaistās nacionālo aģentūru starptautiskajā ilgtermiņa partnerībā jaunatnes darbinieku izglītības un apmācības jomā, koncentrējoties uz kompetenču atzīšanu un mācīšanos. 

  Informāciju par JSPA organizētajiem pasākumiem meklē mājaslapas sadaļā “Mācības un pasākumi”

  Ja esi organizējis aktivitāti vai projektu, kurā īpaši ir izcelta kvalitatīvas neformālās mācīšanās nozīme un vēlies dalīties savā pieredzes stāstā, sazinies ar projekta koordinatori!

 • Informācija tiks papildināta.

Dalīties
Translate »