Kvalitatīva mācīšanās sadarbībā ar universitātēm

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA ilgtermiņa projektu  “Non-formal Learning in Higer Education: Developing Intercutural Competence “Among Others””.

 • 2018.gadā JSPA pievienojās un kopš tā laika turpina īstenot starptautisku ilgtermiņa projektu “Non-formal Learning in Higer Education: Developing Intercutural Competence “Among Others””.

  Lai veicinātu neformālās izglītības metožu ieviešanu un starpkultūru kompetences attīstīšanu augstākajā izglītībā, 2014. gadā tika uzsākts starptautisks ilgtermiņa projekts "Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence "Among Others"" programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros. 2018. gadā projektam pievienojās arī Latvija. 

  Projekta mērķis ir: veicināt starpkultūru izglītību, starptautisko un starpnozaru sadarbību, kā arī neformālās izglītības ieviešanu augstākajā izglītībā, veicināt ES programmas “Erasmus+” izmantošanu darbā ar jauniešiem.

  Pašreizējās projekta dalībvalstis ir Polija, Čehija, Ungārija, Īrija, Turcija un Latvija.

 • 2020./2021 akadēmiskajā gadā tika uzsākta sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti. Sadarbības ietvaros tika izstrādāts studiju kurss bakalaura un maģistra kursa studentiem studiju programmas “Sociālais darbs” ietvaros.

  Studiju kursā “Mediācija sociālajā darbā” tiek nodrošinātas nodarbības par sekojošām tēmām:

  1. Vērtību loma mediācijas procesā;
  2. Cilvēktiesību pieeja un dažādība sociālajā darbā;
  3. Konflikts, konflikta identificēšana un risināšanas stratēģijas t.sk. attālināti;
  4. Kultūras mediācija un starpkultūru kompetence;
  5. Neformālās izglītības metodes, pieeja sociālajā darbā, pašvirzīta attīstība;
  6. Nevardarbīga komunikācija, cilvēku vajadzībās balstīta mediācija;
  7. Koučinga pamatprincipi un pieeja;
  8. Starpdisciplinārā pieeja sociālajā darbā;
  9. Inovatīvas pieejas sociālajā darbā Latvijā un ārvalstīs;
  10. Darbs ar dažādām mērķa grupām (ģimenēm, grupām, starppaaudžu grupām, LGBT+, minoritātēm, kopienām).

  Savukārt Daugavpils Universitātē sadarbība turpinās bakalaura studiju programmas “Karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists”  ietvaros, kur ir izstrādāts moduļu cikls – Starpkulturu izglītība.

  2021./2022. akadēmiskajā gadā tiks uzsākts šāda veida projekts Latvijas Universitātes maģistra studiju programmā “Pedagoģija” . Sadarbībā ar Latvijas universitātes mācībspēku, šobrīd tiek izstrādāts moduļu cikls par tēmām – "Mediācija pedagoģijā" un "Neformālas izglītības metodes darbā ar jaunatni".

 • Projekta gaita Latvijā: 

  2018. gada aprīlī tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Turcijā, kurā piedalījās projektā iesaistītie neformālās izglītības mācību vadītāji, augstāko izglītības iestāžu mācībspēki un nacionālo aģentūru pārstāvji.

  2019. gadā tika uzsākta sadarbība  ar Liepājas Universitāti un Daugavpils universitāti.  Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās akadēmiskā gada ietvaros tiek nodrošinātas nodarbības par sekojošām tēmām:

  • Jaunatnes politika: no Eiropas Savienības līmeņa līdz savai pašvaldībai; 
  • Neformālā izglītība, tās pieeja un metodes;
  • Brīvprātīgais darbs vietējā un starptautiskā līmenī;
  • Starpkultūru izglītība;
  • Projektu vadība – Eiropas Savienības programmas jaunatnes jomā.

  2019. gada aprīlī pieredzes apmaiņas seminārs tika organizēts Latvijā. Seminārā piedalījās visas projektu dalībvalstis, iesaistītie neformālās izglītības mācību vadītāji, augstāko izglītības iestāžu mācībspēki un nacionālo aģentūru pārstāvji.

 • Informācija tiks papildināta.

Ralfs Grīnvalds

ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” nodaļas vecākais eksperts (brīvprātīgo mācības)

Dalīties
Translate »