JSPA dalība starptautiskajā RAY pētniecības tīklā

Šajā sadaļā atrodama informācija par JSPA dalību starptautiskajā RAY (Research Based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) pētniecības tīklā.

 • RAY (Research Based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) ir Eiropas pētniecības tīkls, kurā piedalās Eiropas jaunatnes programmu nacionālās aģentūras un to nacionālie pētījumu veicēji. RAY veic pētījumus par starptautisko jaunatnes darbu un jaunatnes mobilitāti, veicina dialogu starp pētniecību, politikas veidotājiem un praktiķiem, nodrošina uz pierādījumiem balstītu jaunatnes politikas attīstību Eiropā.

  RAY radās 2007.gadā, lai pētītu ES programmas “Jaunatne darbībā” ieviešanas procesu un rezultātus. Pašlaik RAY pētniecības tīklā ir pārstāvētas 34 valstis.

 • 2022.-2023.gadā JSPA kā RAY tīkla dalībniece piedalās 6 starptautiskajos pētniecības projektos:

  1. RAY MON – “Erasmus+” programmas monitoringa pētniecības projekts;
  2. RAY SOC – “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmas monitoringa pētniecības projekts;
  3. RAY COR - pētniecības projekts par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz darbu ar jaunatni Eiropā;
  4. RAY LEARN - pētniecības projekts par mācīšanās aspektiem Eiropas jaunatnes programmās;
  5. RAY STRAT - par Eiropas jaunatnes programmu ieguldījumu/ietekmi uz jomas stratēģisko attīstību;
  6. RAY COMP - pētniecības projekts par kompetenču/kapacitātes attīstīšanu darbam ar jaunatni un mācīšanos Eiropas jaunatnes programmās.
 • Informācija tiks papildināta.

 • Informācija tiks papildināta.

Kristīna Kļimoviča

Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatore (psihoemocionālā veselība un labbūtība)

Dalīties
Translate »